Křesťan dnes

V Tibetu po tragédii dochází k velkému probuzení

Jen v loňském roce přišlo díky misijní práci v Tibetu ke Kristu více než 200 000 lidí. V této oblasti položené vysoko v horách podle stránky Believers Portal probíhá velké duchovní probuzení.

Současná populace se v této tibetské autonomní oblasti odhaduje na přibližně 6 milionů lidí. Značné množství Tibeťanů žije v dalších částech Číny, stejně jako v Indii, Nepálu a Bhútánu.

Hlavním náboženstvím v Tibetu je buddhismus. Žijí zde však také muslimové a křesťané. „Pro Tibeťany je náboženství to nejdůležitější, co mají,“ řekla nejmenovaná tibetská žena pro Bielevers Portal, která kvůli bezpečnosti zůstala v anonymitě. „Myslí si, že buddhismus je pro ně perfektní – že je bezchybný. A pokud někdo poukáže na to, že v jejich náboženství je něco špatného, je to obrovský přestupek,“ dodala.

V loňském roce jeden tibetský buddhistický duchovní přijal Ježíše Krista a stal se pastorem, když viděl Kristovu lásku ve skupině křesťanských dobrovolníků, kteří pomáhali a poskytovali humanitární pomoc lidem v regionu poté, co oblast zasáhlo velké zemětřesení.

Podle organizace Asia Access byla církev jedním z klíčových poskytovatelů naděje a uzdravení. Týden co týden křesťané dokázali obětovat svůj vlastní čas a komfort, aby sloužili a byli Ježíšovýma rukama pro místní obyvatele.

Joe Handley řekl, že dalších 62 buddhistických mnichů se rozhodlo následovat Krista. „Jen za poslední rok odhadují vedoucí církve, že více než 200 000 lidí přišlo ke Kristu v důsledku misijní práce tamní křesťanské komunity,“ tvrdí Handley.

Tím hlavním důvodem podle Handleyho je obětavost křesťanských dobrovolníků, kteří poskytli naději a uzdravení lidem v Tibetu. Organizace Asia Access hraje v tomto duchovním hnutí klíčovou roli tím, že školí vedoucí církví s cílem zajistit dlouhodobý duchovní růst v regionu.

„Bůh dělá úžasné věci, když investujete do lidí a vidíte, jak rostou do hloubky. Naučí se vést další budoucí vůdce,“ dodal. „To pak má za následek šíření evangelia a zakládání nových sborů,“ vysvětlil.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 27. ledna 2020  Foto: Pixabay – ilustrační

Exit mobile version