Křesťan dnes

 Válka, na kterou jsme se neptali, válka, ve které jsme

Veď válku se strategií – to zní jako heslo válečných generálů. A u Božích generálů tomu nebylo jinak. Stejnojmenná publikace českého autora Josefa Bajzíka propojuje autorovo cenné poznatky a zkušenosti hned s několika zahraničními Božími „generály“ jako jsou William Carey, Hudson Taylor, Fred F. Bosworth, Lester Sumrall, Oral Roberts, John Wesley, D. L. Moody, John G. Lake a další.

Kniha svým podtitulem „O leadershipu, týmové spolupráci a duchovním boji“ napovídá, že se autor zaměřil zejména na osobu leadera, tedy vedoucího, jehož vlastnosti a dovednosti ztělesňuje osoba Pána Ježíše Krista; dále se zaměřil na sestavení týmu lidí kolem leadera a přípravu týmu na boj, který spočívá nejen ve znalosti teorie duchovních bojových taktik a principů, ale zejména v jejich umění aplikace.

Aktuálnost. Kniha je velmi aktuální pro naši dobu. Nastala doba, kdy povstávají noví leadeři a je a jejich tempo musí církev akceptovat. Tito leadeři budou stát proti individualismu a budou volat po týmové práci, po fungování církve jako těla. Budou trvat na tom, aby se z církevní komunity stala „komunita na misi“, aby se církev rozhýbala, přestala být statická a strategicky šířila Boží království. To se samozřejmě neobejde bez pozornosti Satana a jeho posluhovačů. Tím se církev dostane do výhně zkoušek, ve kterých potřebuje být sjednocená, vytrvalá a oddaná Pánu. Proto je dobré, abychom byli připraveni dříve, než nebudeme vědět, kde nám hlava stojí.

Komu je kniha určena?

Tato knížka je opravdu pro každého

Pro leadery, aby se nebáli povstat, věděli jak vést tým a jak bojovat dobrý boj víry. 

Pro jejich učedníky, tj. pro ostatní lidi v církvi, aby věděli, jak leader přemýšlí, jak mu mohou být nápomocní a jak se ve výhni zkoušek semknout k sobě a nenechat se rozehnat. 

Knížka je zásadní i pro všechny ostatní, aby se dostali do obrazu, co se vůbec děje, a aby pochopili, o co křesťanům jde. 

Mnoho otázek – mnoho odpovědí

Když jsme kdysi vydali svůj život Ježíši, byli jsme nadšení z nového startu, ale zároveň jsme si položili otázku ,A co dál?´ Co máme dělat po zbytek života? 

Začneme chodit na společná shromáždění, zapojíme se do spousty služeb a církevních akcí. 

Ale proč?  Proč nás Bůh nadále nechal zde na zemi? Proč jsme rovnou neodešli k němu? K čemu nás zde potřebuje? Co se změnilo oproti našemu předchozímu životu? Proč máme dělat všechny ty dobré věci? Proč jim věnujeme svůj čas a své životy? Jaké to nese ovoce? A k čemu je dobrá naše nová životní náplň? 

To jsou stejné otázky, nad kterými se zamýšlí i sám autor. Stejně jako nad tím, proč je na světě tolik zla, jestli za něj může Bůh a pokud ne, a je tedy dobrý, tak proč to tak málo vidíme. 

Kvůli těmto otázkám, které si klade nejeden křesťan, sepsal Josef Bajzík ve spolupráci s Janem Kuklou tuto knihu, která nám na mnohé z těchto otázek odpoví.

O autorovi

Josef Bajzík vyrostl v křesťanské rodině, tudíž v církevním prostředí se pohybuje od svého dětství. Díky tomu má již dlouho možnost porovnávat učení v církvi s tím, co říká Bible. Velmi touží po tom, aby česká církev povstala v moci Ducha a v bázni před Bohem. Již více jak pět let působí spolu se svou manželkou jako vedoucí služby na vyzbrojování učedníků. Tato služba vznikla transformací mládeže Církve bez hranic v Praze. V rámci této služby pod anglickým názvem Connect Disciples Prague slouží se svým týmem nejen lidem uvnitř této služby, ale také církvím po celé České republice. Více o službě na https://www.connectdisciples.eu/

Další publikace

Nenechte si ujít i další publikace autora. V roce 2020 byla vydána publikace s názvem „Uzdravoval Bůh? Uzdravuje dnes? Uzdravuje vždy?“ V následujícím roce pak autor vydal hned dvě další díla s názvy „Žít uprostřed proroctví“ a „Učednictví & Učednictví online“.

V roce 2023 se můžeme těšit na vydání autorovo páté publikace v řadě s názvem „Boží království“, která se zaměří na téma kultury Nebes, přičemž autor zodpoví otázky, jak můžeme přinášet kulturu Božího království do dnešního světa a jaká je v tom úloha každého z nás.

Každá publikace je k dispozici zdarma na webových stránkách „Connect Dicsiples Prague“ vizhttps://www.connectdisciples.eu/publikace/, a to buď v elektronické podobě nebo je lze objednat v tištěné podobě pouze za poštovné.

Exit mobile version