Křesťan dnes

Ve Staré Vodě na Libavé se chystá tradiční svatoanenská pouť, potrvá tři dny

Olomouc – V kostele svaté Anny a Jakuba ve Staré Vodě na hranici vojenského újezdu Libavá se chystá třídenní anenská pouť, která má více než pětisetletou tradici. Pouť začíná v pátek podvečerní mší a následným světelným průvodem od kostela ke kapli sv. Anny nad Královskou studánkou, hlavní program je poté naplánován na víkend, řekli ČTK pořadatelé. Barokní kostel z konce 17. století je jedinou dochovanou stavbou připomínající někdejší obec Stará Voda, která zanikla v roce 1946. Kostel se pak stal terčem při výcviku sovětské a československé armády.

„Poutě mají více jak pětisetletou tradici, v průběhu staletí se jich dotýkala různá omezení. Patřily mezi ně zákazy za císaře Josefa II., německá okupace, pak doba po roce 1948 do začátku 90. let minulého století, kdy byly poutě zase obnoveny s tím, že přístup do kostela byl umožněn jen na několik dnů v roce. Před 30 lety přijížděl větší počet poutníků, byli mezi nimi i rodáci německé národnosti z ostatních libavských obcí. Především jejich řady prořídly,“ uvedla spolupořadatelka akce Jana Krejčová.

SOUVISEJÍCÍSkupina poutníků chystá tříleté putování z Levého Hradce do Velehradu

Na svatonenskou pouť podle pořadatelů přijíždějí lidé z různých míst, nejen z těch tradičních, ze kterých byla procesí vypravována v minulosti. „Letošní poutní dny budou zase jinak pojaty, snažíme se program obměňovat i v případě jiných slavností, které se ve Staré Vodě konají. Letos například dojde k žehnání pomníku, který svou obětavostí pořídil jeden benediktin z Rajhradu. Náhrobek byl vztyčen na místním hřbitově na památku posledního ve Staré Vodě pochovaného člena řádu, v tomto případě benediktinského frátera Emmerama Alberta Rupprechta, zesnulého 22. října 1928,“ doplnila Krejčová.

V sobotu bude mši celebrovat během letošní pouti ve Staré Vodě administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík, během dne bude oficiálně předána římskokatolická farnost Města Libavá novému duchovnímu správci Antonínu Pechalovi. V sobotu se chystá také procesí ke kapli sv.Anny nad Královskou studánkou a žehnání vody, zájemci se budou moci také projet historickým kočárem zaniklou vesnicí Stará Voda. Chybět nebude ani přednáška o poutích do Staré Vody od poloviny 19. do poloviny 20. století. V neděli je kromě odhalení pomníku poslednímu pochovanému členu řádu benediktínů na programu také benefiční koncert.

Stará Voda zanikla po roce 1946 s odsunem německého obyvatelstva a stala se následně součástí vojenského újezdu Libavá. Zachoval se pouze rozsáhlý poutní kostel, který byl následně zdevastován pobytem československé a posléze sovětské armády. Součástí vojenského újezdu byl kostel do roku 2015, po změně jeho hranic a vyčlenění nových obcí patří od 1. ledna 2016 k Městu Libavá. Na obnově kostela a okolí pracují dobrovolníci z řad skautů již tři desítky let.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 27. července 2023 Foto: Wikimedia Commons – kostel sv. Anna a Jakuba

Exit mobile version