Křesťan dnes

Vedoucí Červeného kříže: Pandemie drasticky prohloubila hlad a bídu

Vatikán – Současná krize vyvolaná koronavirem ukázala, jak důležité je společné úsilí o lepší svět, v němž bude solidarita lékem na mnoho ran dnešního lidstva. Po setkání s papežem Františkem o tom mluví předseda Mezinárodního výboru Červeného kříže Peter Maurer.

V papeži Františkovi jsem nalezl skutečného spojence v budování bratrštější společnosti, která by překonávala roztržky, nerovnost a nespravedlnost, říká šéf Červeného kříže pro Vatikánský rozhlas. Původcem na této cestě by mohla být poslední encyklika “Fratelli Tutti”, dodává Peter Maurer s tím, že se málokdy setkal s takovou souběžností názorů a hodnot, jako při setkání s římským biskupem:

“Shodli jsme se v analýze situace a reakcí na krizi ve světě z náboženského hlediska i z hlediska mezinárodního humanitárního práva, do něhož jsou vepsány velké hodnoty a dobré zvyklosti společnosti. Příjezd do Říma byl pro mne tedy velmi pozitivní zkušeností. Rozhovor s papežem a vědomí jeho souznění s tím, co děláme, na podporu lidí zasažených válkou a násilím, to všechno je pozitivní energie, kterou si odvážím s sebou domů.”

Peter Maurer poukázal na drastické prohloubení hladu a bídy ve světě. Pandemie nejvíce zasáhla ty nejchudší. Mezi hlavními důvody této situace je ztráta práce pro lidi žijící ze dne na den. Jak dodal předseda Mezinárodního výboru Červeného kříže, největší úsilí vynakládá tato organizace na pomoc v Africe (40% prostředků) a na Blízkém východě (30%). Mezi nejkrizovější regiony zahrnuje Sahel, pobřeží Čadského jezera, oba Súdány, obě Konga, země Afrického rohu a dále Sýrii, Jemen a Irák. Naléhavou pomoc potřebuje také Ukrajina a v posledních týdnech Náhorní Karabach.

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 23. října 2020 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version