Křesťan dnes

Velký Boží impuls vždy vede k šíření evangelia

Šíření evangelia vždy úzce souvisí s mocí modlitby. A stejně tak nemůžeme oddělit modlitbu od potřeby šířit evangelium.

Poučme se z historie

V roce 1806 se pět studentů začalo dvakrát týdně modlit, aby se Bůh nějak mocně projevil. Sešli se během horkého srpnového sobotního odpoledne a chtěli spolu mluvit o Manifestu misionáře Williama Careyho. Cestou je zastihla bouřka, foukal silný vítr, hřmělo a blýskalo se. Uviděli velký stoh sena, kde se schovali. Tam spolu diskutovali o Careyovi, tam se spolu modlili.

Jeden z nich, Samuel Mills navrhl, aby šli na misii do Indie. Další tři s ním souhlasili, ale Harvey Loomis byl přesvědčen, že napřed musí oslovit Ameriku, kde žijí.

Začalo to roku 1806 modlitebním setkáním ve stohu, o dva roky vznikla skupina nazývaná Bratři a v roce 1810, kdy ukončili studia, se rozhodli jít do Indie jako misionáři. Tehdy v červnu 1810 vznikla první americká misijní společnost. Tato vyslala na misijní pole například Adonirama Judsona a jeho manželku a také Luthera Ricea.

Všechno začalo onoho odpoledne modlitbou ve stohu. Byl to silný okamžik, který tyto muže navždycky změnil. Mnoho historiků by vám řeklo, že všechny misijní organizace mají nějakým způsobem kořeny v onom modlitebním setkání ve stohu.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Dnes stojí na místě stohu památník s nápisem: „Pole je tento svět!“ Místo vzniku americké misie, 1806. Velké šíření evangelia nastalo díky tomu, že pět studentů volalo k Bohu.

Modlitba, Boží moc a šíření evangelia

Nedoceňujeme důležitost modlitby. Duchovní hnutí se považuje za něco mystického. Boží moc ignorujeme. Není tedy divu, že se evangelium šíří tak málo.

Když to dáme dohromady, je to pro nás velký impuls. A je biblický. Podívejte se do Skutků 4,31: „Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.“

–           Je u nás modlitba na prvním místě?

–           Vnímáme duchovní impulsy?

–           Je patrná Boží moc?

–           Šíří se Boží slovo?

Když to srovnáme s dnešní situací, je třeba se vrátit k biblickému i historickému vzoru!

Šest z deseti protestantských církví neroste

Počátkem března vydala agentura LifeWay Research novou studii, ze které vyplývá, že návštěvnost 28 % protestantských sborů klesá a 33 % jich zůstává na stejné úrovni. Navíc říká, že víc než polovina návštěvníků se během posledních dvanáct měsíců setkala s méně než sedmi novými křesťany.

Je patrné, že většina sledovaných sborů není zdravá a neroste. Znamená to, že se potřebujeme učit od jiných církví, ale ještě důležitější je to, abychom zašli k nejbližšímu stohu, usilovali o šíření evangelia a volali k Bohu ohledně výzev, kterým dnes musíme čelit.

Samuel Mills viděl správně: “Pole je tento svět.”

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Jan Vopalecký  Zdroj: The Christian Post  Foto: CC Search – ilsutrační

Exit mobile version