Křesťan dnes

Věnujte se duchovní službě dětem. Je to důležitější, než si myslíte

Chcete, aby se třásly brány pekla? Dobrým nápadem je, abyste ve svém sboru sloužili dětem.

„Bratrská láska ať trvá,“ píše autor listu Židům, „s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly“ (Židům 13,1-2). Služba dětem je v jádře službou pohostinnosti. Nechci vám namluvit, že každé dítě, s nímž se setkáte, bude zrovna andílek, avšak list Židům se dotýká zásady z listu Efezským 3,20: Bůh vždy vykoná nezměřitelně více, než se domníváte. Vždycky.

Některá dobrodiní plynoucí ze služby dětem jsou nasnadě. Pán této služby používá k tomu, aby dětem pomohl slyšet evangelium a reagovat na ně. Služba dětem, která si je vědoma cíle vést děti do bezpečí, dbá o to, aby vnímaly přátelské ovzduší a aby vznikaly bezpečné vztahy mezi generacemi, které jsou zdravé jak pro děti, tak pro dospělé. Děti se učí, o čem je Písmo a co je v něm to hlavní. Promyšlená služba dětem může v maličkých živit touhu chodit do sboru, která je základem. A ovšem, budete-li sloužit, prospěje to i vašemu srdci; taková služba bude pomocí sloužícímu týmu, vytáhne vás ze zóny pohodlí a pomůže vám seznámit se s dalšími dětmi i dospělými ve sboru. To vše je „výkladní skříní“, která ukazuje, jak je služba dětem důležitá.

SOUVISEJÍCÍ I malý sbor může vysílat a podporovat misionáře 

Nikdy nevíte, komu právě sloužíte

Ponořme se však hlouběji. Podívejme se na tu stránku problému, kde jde o „bratrskou lásku“ a pohostinnost – kde právě koná Bůh více, než všichni žádáme nebo si představujeme. 

Mám už dvacetiletou pastorskou zkušenost ze čtyř sborů ve třech velkých městech. Zamýšlím se nad tím, co jsem zažil, a nad příběhy, které jsem vyslechl. Vím, že si Pán služby dětem používá k záchraně rodin, duší – a v některých případech dokonce i k záchraně lidského života. 

Při duchovní službě dětem nesloužíte pouze jim; sloužíte i lidem, kteří je přivádějí. Co je to za lidi? Uvedu z let své služby některé příklady. 

Manželský a rodičovský pár, který se na samé hranici rozvodu vrací do sboru ve snaze udržet rodinu pohromadě a znovu navázat – nebo vůbec poprvé navázat – vztah s Bohem a se společenstvím víry. 

Čerstvou samoživitelku bez prostředků, obecenství a podpory, která je na tom bídně i s časem (má dvě zaměstnání, aby vyšla s výdaji) a pro kterou je nedělní ráno posvátným okénkem, skrze něž v tichosti vyhlíží Pána a vrací se domů vyzbrojena silou, kterou ji obdařil. 

Lidi, kterým jako kdyby vůbec nic nechybělo, v nitru se však děsí neschopnosti vyšvihnout se na úroveň, kterou spatřují všude kolem sebe. Nedělní ráno je pro ně jako představení, divadlo, které v nich už dlouho zanechává stopy. Ovládá je strach, že se jejich děti budou nevhodně chovat a ztrapní je – týden co týden však usedají pod kazatelnu, aby slyšeli vyučování evangelia, a žíznivě naslouchají slovům o svobodě, kterou v Kristu mají i oni, s prosbou k Pánu, aby jim dal odvahu a víru uvěřit, že je tomu opravdu tak. 

Nedávno ovdovělého otce s malými dětmi: je členem společenství stejně, jako jím byl před osiřením, nyní však, když se blíží neděle, prožívá směs potřeby i obav. Přichází s touhou rozmotat před Pánem to zmatené klubko pocitů a pozvolna, s obtížemi se učí novému způsobu vztahů ke své sborové rodině. 

SOUVISEJÍCÍ – Nikdy nevíte, kdy kážete naposledy

Žena léčící se ze závislostí, které ohrožují její schopnost ponechat si nadále v péči děti. K jejímu dvanáctikrokovému programu patří i bohoslužby ve sboru. Navazuje závazný vztah se společenstvím a vydává se na společnou cestu s lidmi, kteří se jí dívají do očí, znají její příběh a mají ji rádi. 

Prarodiče, kterým soud svěřil vnoučata, protože jejich vlastní děti se léčí ze zhoubných návyků nebo v nich, což je tragické, pokračují. Prarodiče odpovědnost za péči o vnoučata z lásky přijali, avšak jejich srdce je zlomeno, jsou unaveni a vědí, že potřebují pomoc. 

Osamělého otce, který ve sboru nedávno prožil zranění. Snaží se ukočírovat složitost situace – ví, že patřit do společenství víry je pro něj dobré, ale zároveň nestojí o další zranění. Podstupuje to riziko, opatrně sestupuje do vody, když ale přivádí dcerku do besídky, je sevřen úzkostí. 

Nevěřící matku, kterou pronásledují sny o Bohu. Probouzí se z nich s přesvědčením, že musí přijít na to, oč Kristu jde. Pořád se vláčí s neodbytnými stereotypními představami o křesťanech, takže je opatrná. Už ale chodí do sboru tři týdny a je konečně ochotna pustit dítku do předškolní besídky. 

Muže z necírkevního prostředí, který se však nedávno dozvěděl o své zhoubné nemoci a podstupuje bolestně dezorientující kroky přípravy na smrt. Nikdy se nepovažoval za „kostelního člověka“. Neví ale, jak se s tím, co ho čeká, vyrovnat bez pomoci, kterou společenství prokazuje jemu i jeho dětem. 

Dlouhodobá služba pohostinnosti

To jsou příběhy jen některých z lidí, s nimiž jsem se setkal, když přiváděli děti do besídky v místním sboru. Lidí ochotných podílet se na službě dětem je třeba vždy – a nejen k tomu, že koordinátor dobrovolníků potřebuje vycpat nějaké díry. Náš svět je porušeným místem, místní sbor je však špitálem pro lidi zraněné a bez naděje, z nichž mnozí jsou rodiči dětí nebo jejich zákonnými zástupci. 

Co je naším posláním jakožto Kristova těla? Aby byli u nás vítáni, a jedním z nejúčinnějších způsobů je být připraveni, když vcházejí do našich dveří – být ochotni uvítat je ve společenství, které je touží provázet vším, co jim vstoupí do cesty. 

Služba dětem je výrazem bratrské lásky. Je to dlouhodobá služba pohostinnosti – trvá až do věčnosti. Jen Bůh zná vše, do čeho vás uvede, velice jisté je však jedno: že to bude více, než co si všichni dokážete přát nebo pomyslit. 

Autor: Russ Ramsey  Překlad: Ivana Kultová Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 8. října 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version