Křesťan dnes

Vzpomínka na otce letničního hnutí ve východní Africe, který „viděl hmatatelné projevy Boží moci“

Joe Kayo, kterého mnozí znají jako otce letničního charismatického hnutí ve východní Africe, zemřel 2. listopadu 2023. Bylo mu 86 let.

Kayo založil církve ve čtyřech zemích: Církev Osvobození v Keni, Církev Osvobození v Ugandě, Letniční církev Džuba v Jižním Súdánu a Církev Boží rodiny v Zimbabwe. V době své smrti vedl církev Křesťanská rodina v Nairobi.

SOUVISEJÍCÍ Zemřel britský evangelikální vůdce Roger Foster

Kayo popsal svou službu jako místo, „kde je vidět Boží moc působící hmatatelnými projevy, aby se v těchto posledních dnech vrátila do církve Boží sláva,“ informuje magazín Christianity Today

Kayo přijal své duchovní povolání v době, kdy africké národy získávaly nezávislost na svých evropských kolonizátorech. Jeho vize vytváření církví, které by vedli a financovali Afričané a které by křesťanskou víru zasazovaly do kontextu africké kultury, vzplála po celé východní Africe. Byla také v rozporu s mnoha církvemi, jejichž kořeny sahaly až k západním misiím a s nimiž se často přel o styl bohoslužby a přítomnost Ducha svatého.

„Tohoto muže si Bůh použil, aby prolomil bariéry a skály, které stály před charismatickým hnutím a letničním hnutím ve východní Africe,“ řekl v roce 2019 J. B. Masinde, biskup sboru v Nairobi, který Kayo založil. „Zaplatil za to cenu … tento muž si nese jizvy, které někteří z vás nikdy v životě nepochopí.“

Magazín Christianity Today dále uvádí, že Joseph Kayo Nyakango se narodil 5. května 1937 v okrese Nyamira v západní Keni jako nejstarší ze šesti dětí. Když mu bylo 12 let, zemřela mu matka a on předčasně ukončil školní docházku kvůli nedostatku peněz na školné. Ze zoufalství Kayo propadl drogám a drobné kriminalitě. Později v životě vyprávěl, jak se třikrát neúspěšně pokusil vzít si život.

Další těžkosti přišly s mladou dospělostí. Kolem roku 1954 byl Kayo osm měsíců vězněn poté, co opustil práci v cukrovarnické společnosti a nastoupil do nové. (Protože tento trest zdánlivě neodpovídal provinění, někteří spekulovali, že šlo o něco jiného). V roce 1957, když žil v pobřežním městě Mombasa, vážně onemocněl a byl hospitalizován. Podle internetových stránek jeho služby to s ním sestry nevzdaly a přivezly ho na evangelizační akci, kterou pořádal americký teleevangelista T. L. Osborn. Tam Kayo odevzdal svůj život Ježíši Kristu a byl zázračně uzdraven.

Brzy poté Kayo prožil křest Duchem svatým a začal vydávat svědectví o Boží moci. Kayo byl dříve hudebníkem v nočních klubech, kde se bavil s kytarou, a nyní začal tento nástroj používat k vedení chval v těch samých klubech, v době, kdy se v běžných církvích ještě používaly varhany.

„Miluji hudbu a na kytaru jsem začal hrát v Mombase ještě před svým znovuzrozením. Řekl jsem si, že když to můžu změnit a hrát na ni pro Boží království, proč ne? … Zjistil jsem, že je to velmi účinné,“ řekl později. „Kytara sama o sobě není hříšná. … Je to jen nástroj, stejně jako klavír … a písně, které zpívám, jsou zcela biblické.“

Do roku 1960 založil Kayo sbory v keňských pobřežních městech Mombasa a Kilifi. Z Mombasy se přestěhoval zpět domů do Nyamiry, ale členové jeho rodiny, kteří uctívali duchy předků, jeho nově objevenou víru a přesvědčení odsoudili. Nepřátelské prostředí přimělo Kayoa, aby se přestěhoval do Kisumu, keňského města na břehu Viktoriina jezera, kde žil s americkým charismatickým misionářem Derekem Princem.

Koncem 60. let se Kayo přestěhoval do ugandské Kampaly, kde zůstal téměř deset let. Spolu s několika dalšími křesťanskými vedoucími byl průkopníkem tamního letničního hnutí, sloužil jako potulný kazatel, promlouval na školách, vysokých školách a univerzitách a kázal na ulicích.

Když jeho shromáždění začala přitahovat obrovské davy, církve hlavního proudu spojené se západními denominacemi se cítily ohroženy. Mnoho z nich v té době vyznávalo formální, pravidelný styl bohoslužeb a mluvení jazyky pro ně bylo novým fenoménem. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 10. dubna 2024 Foto: Joe Kayo Ministries

Exit mobile version