Křesťan dnes

Z Los Angeles do celého světa. Kdo jsou letniční křesťané? 

Ačkoli existují různé letniční skupiny, všichni kladou důraz na Ducha svatého neboli Boží přítomnost ve svém životě. To však také vede k neshodám v rámci hnutí ohledně toho, k čemu je podle nich Duch svatý uschopňuje v reálném světě, zejména v aktivismu a politice.

Z církve v Los Angeles do celého světa

Již více než 100 let je jednou z věcí, která definuje letniční hnutí, „charismata“ neboli „duchovní dary“. Jedná se o zvláštní schopnosti, jako je modlitba v jazycích nebo důraz na uzdravování, o kterých letniční křesťané věří, že skrze ně působí Duch svatý.

SOUVISEJÍCÍZemřel vlivní americký letniční pastor Jack Hayford

Letniční hnutí v USA vzniklo podle Religion News Service z různých myšlenkových proudů, ale do značné míry vychází ze dvou tradic: z „hnutí svatosti“, které vzniklo na konci 19. století a vycházelo z metodistického učení, a z afroamerických náboženských praktik.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Důležitou roli při šíření letničního poselství na počátku 20. století sehráli zejména dva kazatelé: Charles Parham a William Seymour. Seymour založil Azusa Street Revival, sérii náboženských shromáždění v Los Angeles, která odstartovala rychlý celosvětový růst hnutí. Celosvětové letniční denominace sídlí na tak vzdálených místech, jako je Peking, Lagos v Nigérii, Guadalajara v Mexiku a Sydney.

Jedná se o hnutí, nikoli konkrétní denominace, a jeho stoupenci se nehlásí k jednomu společnému souboru teologických věrouk. Proto je těžké zjistit přesná čísla. Podle celostátních studií z let 2007 a 2014 se však k letničnímu vyznání hlásí asi 4,5 % dospělých Američanů. Kromě toho lze letniční najít v různých dalších církvích, od nedenominačních sborů až po charismatické katolické skupiny, které se hlásí k důrazům na duchovní dary.

Příběhy o Duchu svatém

Letniční kázání jsou často založena na vyprávění příběhů, v nichž věřící mluví o zázracích a o své víře, že Duch svatý pracoval v jejich životech. Letniční sbory také kladou zvláštní důraz na Skutky apoštolů: pátou knihu Nového zákona. Na rozdíl od čtyř evangelií, která popisují Ježíšovu misii, Skutky apoštolů vyprávějí příběh jeho prvních následovníků, kteří jsou pro dnešní letniční křesťany silnou inspirací.

Letniční hnutí dokonce odvozuje svůj název od událostí v knize Skutků. Podle biblického vyprávění se Ježíšovi následovníci sešli během svátku Letnic, když byli náhle naplněni Duchem svatým, konali zázraky a začali se modlit v jazycích.

Usměrňování Boží moci pro dobro druhých

Mnozí průkopníci letničního hnutí se podle Religion News Serive inspirovali popisem církve v prvním století zaznamenané v knize Skutků apoštolů a snažili se ji obnovit ve svých vlastních společenstvích. Protože se například první křesťané dělili o zdroje a poskytovali pomoc vdovám, někteří letniční věřili, že je Duch svatý může posilovat v úsilí o moderní sociální spravedlnost.

Společné akce vedly afroamerické letniční křesťany k podpoře baptisty Rev. Martina Luthera Kinga během stávky v Memphisu ve státě Tennessee a k podpoře hnutí za občanská práva. 

King pronesl svůj slavný projev „Mountain Top“ – poslední před svým zavražděním – v sídle Církve Boží v Kristu, největší letniční denominace v USA.

Ostatní letniční se více zabývají tím, jak je Duch posiluje osobně překonávat individuální boje s hříchem, než institucionálními nebo společenskými problémy, jako je vykořisťování nebo chudoba.

Společná věc s evangelikály

V prvních letech své existence přitahovalo letniční hnutí věřící především z nižších a dělnických vrstev. Během hospodářského rozmachu po druhé světové válce však mnoho sborů zbohatlo a letniční křesťané v USA začali upouštět od praktik, jako jsou exorcismus, modlitba v jazycích a přísné normy skromnosti. Mnozí badatelé považují tento posun za snahu o získání vážnosti a přijetí do širšího světa amerických evangelikálů, kteří se stejně jako protestanti hlavní linie často dívali na letniční jako na nevzdělance.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 21. ledna 2023 Foto: Wikipedie – ilustrační

Exit mobile version