Křesťan dnes

Zasáhnout evangeliem nezasažené národy – Somálsko 

IBM.org

Ačkoli je v Somálsku evangelizace přísně zakázána, překážky bránící zvěstování evangelia se postupně odstraňují.

Za zavřenými dveřmi

V Somálsku je téměř nemožné, aby se křesťané sešli na bohoslužbě. Místo toho se modlí tajně.

Organizace Open Doors, která monitoruje pronásledované křesťany, zařadila Somálsko na druhé místo svého seznamu zemí, kde věřící čelí největšímu pronásledování.

SOUVISEJÍCÍOpen Doors ve výroční zprávě varuje před dramatickým nárůstem pronásledování křesťanů

Somálci čelí silnému společenskému tlaku, aby dodržovali sunnitské islámské zvyky. Opuštění islámu je považováno za zradu, což často vede k násilí, uvádí Open Doors.

V posledních letech se islámští bojovníci stále více zaměřují na pronásledování křesťanů, což zvyšuje napětí.

Portál Evangelical Focus informuje, že v sedmnáctimilionovém Somálsku žije podle odhadů jen několik stovek křesťanů. I když je stále obtížné oslovit tyto věřící biblickou výživou prostřednictvím tradičních misií, je možné je oslovit prostřednictvím médií.

Rozhlas a digitální média jsou účinnou cestou, jak Somálcům zprostředkovat Boží pravdu, ale toto úsilí musí být vykoupeno modlitbou. „Neboť nebojujeme proti krvi a tělu, ale proti knížectvím, proti mocnostem, proti vládcům temnoty tohoto světa“ (Efezským 6,12).

TWR (Trans World Radio) vysílá každý týden celkem 189 hodin pořadů v somálštině, přičemž 2,5 hodiny vysílání jsou v určitém čase dostupné posluchačům v Somálsku.

Tyto programy vysílané z vysílače v Eswatini slouží jako skryté útočiště pro několik věřících v Somálsku, kteří je poslouchají v tajnosti.

O existenci duchovních pevností temnoty svědčí příběh Somálky Naly, která byla zbita a zavřena poté, co odevzdala svůj život Ježíši.

Její příběh, který zaznamenala organizace Open Doors, je svědectvím o Boží věrnosti během nebezpečí, kterým prošla. „Jednoho dne jsem na YouTube narazila na kanál somálských následovníků Ježíše a začala jsem s nimi chatovat,“ vypráví. „Poprvé v životě jsem pocítila pokoj ve svém srdci. Moje rodina nic netušila… nebo jsem si to alespoň myslela.“

Poté, co od rodiny čelila obtěžování a bití, se Nale podařilo uprchnout ze země a vzdává Bohu chválu za to, že jí pomohl utéct.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 26. ledna 2024 Foto: IBM.org – ilustrační

Exit mobile version