Křesťan dnes

Zemřel profesor Nového zákona Gordon Fee. Evangelikály učil vnímat hloubku Písma 

Gordon Fee jednou řekl svým studentům během první hodiny Nového zákona na Wheaton College, že jednoho dne narazí na novinový titulek „Zemřel Gordon Fee“.

„Nevěřte tomu!“ pokračoval. „Zpívá si se svým Pánem a Králem.“

Pak místo toho, aby rozdal učební osnovy, vedl třídu k zpívání chvalozpěvu od Charlese Wesleyho „Ó, ať tisíce jazyků zpívá“.

SOUVISEJÍCÍBratr Andrew známý jako „Boží pašerák“ zemřel ve věku 94 let

Vlivný evangelikální profesor, který věřil, že četba Bible, výuka Bible a její výklad by měly lidi přivést k setkání s živým Bohem, sám sebe popisoval jako „ohnivého učitele“. Gordon Fee zemřel ve věku 88 let.

Magazín Christianity Today píše, že Fee společně s kolegou teologem Douglasem Stuartem napsal počátkem 80. let knihu, která vyšla pod anglickým názvem How to read the Bible for All it Worth. Publikace se dočkala již čtvrtého vydání, prodalo se jí přibližně milion výtisků a pro mnohé se stala základní příručkou pro pochopení Písma. Fee je také autorem hojně využívané příručky o výkladu Bible, několika uznávaných komentářů k novozákonním listům a průkopnického akademického výzkumu o místě Ducha svatého v životě a díle apoštola Pavla.

„Kdybyste Pavla požádali, aby definoval, kdo je křesťan,“ řekl Fee jednou v rozhovoru pro Christianity Today, „neřekl by: ‚Křesťan je člověk, který věří v X a Y doktríny o Kristu‘, ale ‚křesťan je člověk, který chodí v Duchu svatém, a který zná Krista‘.“

Stejně tak Fee tvrdil, že studium formy, historie a kontextu Písma má smysl, protože to není „pouhá historie“. Dobrý biblický výklad má působit jako dotek blesku.

„Naši exegezi přivádíme k dokonalosti, když sedíme s nevýslovným úžasem v Boží přítomnosti,“ napsal. „Musíme slyšet slova srdcem, musíme se těšit ze slávy, která Bohu náleží, musíme být pohnuti pocitem nesmírného úžasu nad Božím bohatstvím ve slávě, musíme znovu přemýšlet nad tím, že toto dechberoucí bohatství je naše v Kristu Ježíši, a pak musíme svým zpěvem uctívat živého Boha k jeho slávě.“

Magazín CT konstatuje, že poté, co se zpráva o jeho smrti rozšířila na sociálních sítích, pastoři a profesoři seminářů z celého evangelikálního spektra sdíleli, která z jeho knih je nejvíce oslovila. 

„Nikdo z členů mé církve by vám nedokázal říct, kdo je Gordon Fee,“ napsal Griffin Gulledge, pastor baptistické sboru v Madisonu ve státě Georgia. „Ale každý z nich měl z jeho práce prospěch. Vsadím se, že to platí v desítkách tisíc sborů.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 2. listopadu 2022 Foto: screebshot YouTube – Gordon Fee

Exit mobile version