Žít Laudato si Česká republika vyprošuje milost ekologického obrácení pro lidi věřící i nevěřící

V úterý 14. května 2019 se v rámci setkání místního společenství Žít Laudato si v Praze-Kobylisích uskuteční společná veřejná modlitba zaměřená na vyprošení milosti ekologického obrácení pro ČR.

Podle poslední zprávy OSN vydané 6. května 2019 ohrožuje lidská činnost existenci jednoho milionu rostlinných a živočišných druhů a tato kritická ztráta biodiverzity již nyní ohrožuje i existenci lidského druhu. Hlavními hrozbami jsou vedle přímého využívání, pytlačení a nadměrného výlovu především ztráta přirozeného životního prostoru v důsledku rozšiřování ploch obdělávaných k výrobě masa pro lidskou spotřebu a klimatická změna způsobená z velké části emisemi vzniklými v důsledku spalování fosilních paliv. Zatímco předchozí zprávy se zaměřovaly na dopady lidské činnosti na druhovou rozmanitost, poslední zpráva OSN se věnuje především dopadům, které ztráta druhů bude mít na lidi, především ty nejchudší. Jedná se především o ztrátu zdrojů léčiv, paliv a základních potravin. Andrew Deutz, ředitel pro mezinárodní vztahy organizace The Nature Conservancy říká, že do tohoto bodu jsme dospěli, protože „náš ekonomický model si necení věcí, které jsou v přírodě zadarmo, ačkoli jsou podstatné pro život.“

Podobně se vyjádřil také papež František při promluvě k účastníkům setkání o těžebním průmyslu pořádaném Dikasteriem pro integrální lidský rozvoj 3. května 2019, kdy řekl, že současný socio-ekonomický systém je „nenasytný, zaměřený na zisk, krátkozraký a založený na mylné představě neomezeného ekonomického růstu.“ Encyklika Laudato si vydaná již před čtyřmi roky v odstavci 161 říká, že „rytmus spotřeby, plýtvání a alterace životního prostředí překročil možnosti planety takovým způsobem, že nynější neudržitelný životní styl může vyústit pouze do katastrof.“ Stejně jako Jan Pavel II. a Benedikt XVI. vyzývá i současný papež církev a svět k ekologickému obrácení, k proměně srdce a smýšlení, k příklonu k solidaritě s chudými lidmi, kteří na planetě Zemi žijí dnes, i s budoucími generacemi. Připomíná také, že „talenty a zapojení všech jsou nezbytné k nápravě škod způsobených lidmi na Božím stvoření“ (Pastorační prohlášení Biskupské konference Jihoafrické republiky k environmentální krizi z roku 1999, citováno v encyklice Laudato si‘14). Proto Žít Laudato si Česká republika vyprošuje milost ekologického obrácení pro všechny lidi – věřící i nevěřící – v ČR.

V úterý 14. května 2019 se v rámci setkání místního společenství Žít Laudato siv Praze-Kobylisích poprvé uskuteční společná veřejná modlitba zaměřená na vyprošení milosti ekologického obrácení pro Českou republiku. Při této příležitosti bude využito Nicejsko-cařihradské vyznání víry a struktura modlitby „ekologický examen“, který vytvořila americká Ignatian Solidarity Network (http://www.ecologicalexamen.org/). Český překlad včetně obrazového průvodce je možné stáhnout na http://www.zitlaudatosi.cz/index.php/modlitby/a k modlitbě za milost solidarity, spravedlnosti a ekologického obrácení pro věřící i nevěřící lidi v ČR se připojit podle svých časových možností.

Tisková zpráva

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář