Křesťan dnes

Živý betlém v Chrástu podpořil projekt Útočiště

Na Štědrý den 2021 sehráli místní ochotníci na farské zahradě v Chrástu už tradičně příběh o narození Ježíše Krista. Součástí Živého betléma byla letos benefice ve spolupráci s nadací Divoké husy pro projekt Útočiště místního evangelického sboru.

Putování Josefa s těhotnou Marií a jejich hledání noclehu v Betlémě, narození Ježíše v krmelci pro dobytek i andělské zjevení pastýřům pod širým nebem připomnělo ztvárnění vánočního příběhu žáky z literárně-dramatického oboru ZUŠ Chrást pod vedením Marcely Žandové Švejdové. Svatou rodinu zahráli manželé Dolejšovi s nejmladší dcerkou Barborkou ze sousední dýšinské farnosti. Do inscenace se zapojili i další dospělí a děti a poklonit se narozenému Spasiteli se zpěvem koled přišli s pastýři místní i lidé z okolí.

Letos inscenaci Živého betléma doprovázela sbírka evangelického sboru v Chrástu pro projekt Útočiště. Jejím cílem je získat finanční prostředky pro přístavbu zdejší fary, která by měla ve dvou samostatných bytových jednotkách pomoci najít dočasně střechu nad hlavou lidem, kteří hledají – podobně jako Josef s Marií – útočiště v náročné životní situaci.

Sbírku se rozhodla podpořit také nadace Divoké husy, která podporuje projekty, které pomáhají druhým, a zdvojnásobuje výtěžek beneficí. Výše částky na transparentním účtu, který evangelíci pro daný účel zřídili, by se tak díky darům měla brzy přehoupnout přes milion korun. O Velikonocích budou pro Útočiště konat sbírku také všechny evangelické sbory v ČR. Stavba, která vyjde zhruba na dva a půl milionu korun, by tak mohla začít již v příštím roce.

Více o projektu Útočiště na http://chrast.evangnet.cz/

Záznam inscenace Živého betléma: https://www.youtube.com/watch?v=RO_lvOlC2L8

Autor: Karel Šimr, farář Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Chrástu u Plzně

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version