Křesťan dnes

Ztráta víry a potřeba skutečných pastýřů

kříž kostel

Portál Christianity Today přinesl v posledních měsících sérii podcastů s názvem Vzestup a pád sboru Mars Hill, který vedl pastor Mark Driscoll. Tara Leach ve svém článku pro magazín Outreach píše, že byla stejně fascinovaná jako zničená, když poslouchala autora Mike Cospera, jak detailně líčí celou aféru jednoho z největších evangelikálních sborů v Americe. Zpracování celé problematiky ji jen ujistilo v tom, co už dlouho sama vnímala – v evangelikálním hnutí není něco v pořádku. 

Zatímco mnozí tápou v tom, co přesně je zle, najdou se lídři, kteří dokážou přesně formulovat problémy v církvi. Někteří znepokojení křesťané podle Tary Leach používají toxickou a starou strategii jako je obviňování druhých nebo vedou kulturní válku. Ji jako pastýřku však nejvíce zajímá, jak zasáhnout celou generaci mladých lidí, kteří se odvracejí od víry. To byl také název poslední podcastové epizody, do které také zavítal jako host spisovatel Joshua Harris, který se veřejně přiznal k tomu, že ztratil víru v Boha.

SOUVISEJÍCÍCo s kazateli, kteří svým životem popírají Krista?

Pastoři mluví o fenoménu odpadnutí od víry už celé roky, ale přesto je podle Tary Leach na čase se probudit do reality a přiznat si, že mnozí byli příliš zaneprázdněni tím, že bránili toxickou formu křesťanství. Mnozí křesťanští influenceři si vybudovali obrovskou mediální platformu, přes kterou zasáhli tisíce lidí, a následně veřejně ohlašovali, jak ztratili víru v Boha. Mnozí mladí křesťané jejich počínání nejen sledovali, ale také následovali.

Jako pastýřka a matka dospívajících dětí, které si buď osvojí víru v Boha nebo ji odmítnou, cítí potřebu chránit svou kongregaci a svou rodinu před těmito vlivy. Církev teď potřebuje vůdce, kteří provedou lidi obdobím pochybností a sklíčeností s vizí života v Božím království a s pevnou vírou, že ani brány pekla ji nepřemohou.

Proměna začíná u nás

Tara Leach tvrdí, že nynější generace křesťanů si musí nalít čistého vína a přiznat si, že mladí lidé, kdysi přijali víru, kterou pastoři hlásali, ale když se podívali na jejich životy a svědectví, tak se jejich víra rozpadla.

„Možná ukazujeme špatným směrem. Možná bychom se měli poctivě a s pokorou podívat do zrcadla a otočit prstem zpět k sobě. Možná to není postkřesťanská kultura, ale místo toho máme postkřesťanskou církev. Možná je načase, abychom se podívali do zrcadla, prozkoumali svá srdce a požádali Pána, aby nám ukázal, kde jsme odpadli, přiznali to, naříkali a činili pokání,“ napsala Tara Leach.

Ať už to pramení z politizace křesťanství, křesťanského nacionalismu, vzestupu a pádu různých církevních celebrit, narcistické víry nebo toxické církevní kultury. Je nutné, aby církev rozpoznala svůj problém a odvrátila se od škodlivých aspektů víry a získala vizi, kterou Ježíš dal v Kázání na hoře.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Pastýři s citlivým a vnímavým srdcem

Jeden z nejdojemnějších momentů rozhovoru mezi Cosperem a Harrisem podle Leach nastal, když přešel od rozhovoru s Harrisem k pastoraci. Cosperova poslední slova Harrisovi byla: „Domnívám se, že Ježíš s tebou ještě úplně neskončil.“ To jí vyrazilo dech a dohnalo k slzám.

Cosper podle ní modeloval pastýřský postoj, který nastupující generace potřebují, když prochází pochybnostmi a zvažují odchod od víry.

„Období temnoty je normální součástí křesťanského života. Bůh má citlivé srdce pro ty, kteří bojují. Je to Boží srdce – jak ukázal Ježíš – nechat devadesát devět pro tu jednu ztracenou,“ píše Tara Leach. Církev podle ní dnes potřebuje pastýře s citlivým srdcem, aby s láskou dokázali mladým lidem stát po boku a ukázali jim alternativní způsob života.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 4. září 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Exit mobile version