Křesťan dnes

Denominace ztrácejí členy, ale letniční rostou

Aaron Burke, vedoucí pastor Radiant Church v Tampě na Floridě, pronesl hlavní projev na večerním zasedání konference Assemblies of God Influence Conference při Generální radě 2021 v Orlandu na Floridě, 3. srpna 2021.

Zatímco většina denominací čelí výzvám spojeným s odlivem členů, v případě americké Assemblies of God (AG) je to jiný příběh. To a mnohem více si mohlo vyslechnout 18 tisíc delegátů na denominačním sněmu v Orlandu.  

Assemblies of God, největší letniční denominace, postupně roste po celá desetiletí a zatím se jí úspěšně daří vyhnout trendu, kterému čelí většina ostatních protestantských tradic.

Jak na své stránce informuje Christianity Today, tak se třemi miliony členů je Assemblies of God v USA daleko menší než třeba Jižní baptisté, kteří jsou čtyřikrát větší. Ale v mnoha ohledech může Assemblies of God inspirovat k tomu, co chtějí zažívat všichni křesťané – stabilní a udržitelný růst.

SOUVISEJÍCÍPředstavitel letničních křesťanů v USA varoval před polarizací v církvi

Podle CT je těžké přesně určit, proč během posledních 15 let letniční neustále rostli, ale ukazuje se, že členové jsou politicky konzervativnější a nábožensky aktivnější než před pouhými deseti lety. Jejich vlastní čísla naznačují, že denominaci se podařilo dosáhnout neuvěřitelné rasové rozmanitosti – 44 procent členů v USA jsou etnické menšiny.

Ve srovnání se dvěma největšími protestantskými denominacemi ve Spojených státech – Jižními baptisty a Sjednocenou metodistickou církví – je Assamblies of God v menšině. V roce 2005 bylo ve Spojených státech asi 16,3 milionu baptistů, a téměř 8 milionů metodistů. V té době mělo Assemblies of God 2,8 milionu členů.

V letech 2005 až 2019 však baptisté i metodisté ​​hlásili pokles členů. V roce 2019 měli baptisté 14,5 milionu členů, což je pokles o 11 procent. Metodisté v té době měli 6,5 milionu členů, což je pokles o 19 procent. Letniční denominace se mezitím rozrostla o více než 16 procent na téměř 3,3 milionu členů. Výsledkem je, že denominace se od roku 2005 rozrostla téměř o půl milionu nových členů.

Jak dále konstatuje CT, tak AG se v průběhu let podařilo zachovávat své letniční teologické důrazy, jako je víra v Boží uzdravení, praktikování duchovních darů, jako je modlitba v jazycích.

Při analýze údajů z průzkumů o vzorcích návštěvnosti kostela mezi tradicemi se ukazuje, že AG pokud jde o církevní život, neuvěřitelně aktivní. V průměru zhruba třetina křesťanů v USA navštěvuje kostel každý týden. Studie z roku 2020 ukazuje, že 57 procent členů AG navštěvuje sbor alespoň jednou týdně ve srovnání se 49 procenty baptistů.

Assemblies of God má v současné době kolem 13 000 sborů, z nichž více než čtvrtina vznikla v minulém desetiletí.

Podle Christianity Today je těžké určit pouze jeden důvod nárůstu členství, ale data jasně poukazuje na velké zapojení věřících do života církve. Když polovina všech členů navštěvuje shromáždění alespoň jednou týdně. Zdá se, že letniční nemusí mít ani obavu z budoucnosti, když více než polovina (53 %) všech členů AG je mladších 35 let.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 13. srpna 2021 Foto: screenshot – Pastor Aaron Burke sboru Radiant v Tampě na Floridě, pronesl hlavní projev na večerním zasedání konference Assemblies of God v Orlandu, 3. srpna 2021

Exit mobile version