Křesťan dnes

Franklin Graham obviňuje britskou metodistickou církev, že se „snaží upravovat Boží slovo“

Evangelista Franklin Graham obvinil metodistickou církev ve Spojeném království, že se „snaží upravovat to, co říká Boží slovo“ poté, co církev vydala „inkluzivní jazykovou příručku“, v níž svým členům doporučuje, aby nepoužívali genderové výrazy, jako je „manžel“ a „manželka“.

„Hanba metodistické církvi,“ napsal v úterý v příspěvku na sociálních sítích Graham, generální ředitel organizace Samaritan’s Purse. „Jsou to biblické termíny – a manželství mezi mužem a ženou je biblická pravda. Slovo ‚manželka‘ je použito v přibližně 360 verších ve 38 knihách Bible. V podstatě se snaží upravit to, co říká a učí Boží slovo, aby se více líbila měnícím se rozmarům okolní společnosti. Před tím nás Písmo varuje. Jako křesťané nejsme povoláni k tomu, abychom se vyhýbali tomu, co by mohlo lidi urážet – jsme povoláni sdílet pravdu Božího slova, která nás může vést a usměrňovat na každém kroku života.“

Portál Christian Post uvádí, že

Grahamovy komentáře přicházejí v reakci na pokyny vydané v prosinci, které tvrdily, že genderové výrazy jako „manžel“ a „manželka“ mohou být „urážlivé“, protože takové údajně předpokládají to, co není „pro mnoho lidí skutečností“.

„Jako křesťané musíme mít odvahu k rozhovorům, které mohou být někdy obtížné, musíme uznat, že někdy lidi vylučujeme, naslouchat s pokorou, kát se z jakéhokoli zraňujícího jazyka a dávat si pozor na to, jak nasloucháme a co říkáme nebo píšeme, v duchu Kristově,“ uvádí se v pokynech, které budou aktualizovány každých šest měsíců.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 12. ledna 2024 Foto: BGEA – Franklin Graham

Exit mobile version