Franklin Graham obviňuje britskou metodistickou církev, že se „snaží upravovat Boží slovo“

Evangelista Franklin Graham obvinil metodistickou církev ve Spojeném království, že se „snaží upravovat to, co říká Boží slovo“ poté, co církev vydala „inkluzivní jazykovou příručku“, v níž svým členům doporučuje, aby nepoužívali genderové výrazy, jako je „manžel“ a „manželka“.

„Hanba metodistické církvi,“ napsal v úterý v příspěvku na sociálních sítích Graham, generální ředitel organizace Samaritan’s Purse. „Jsou to biblické termíny – a manželství mezi mužem a ženou je biblická pravda. Slovo ‚manželka‘ je použito v přibližně 360 verších ve 38 knihách Bible. V podstatě se snaží upravit to, co říká a učí Boží slovo, aby se více líbila měnícím se rozmarům okolní společnosti. Před tím nás Písmo varuje. Jako křesťané nejsme povoláni k tomu, abychom se vyhýbali tomu, co by mohlo lidi urážet – jsme povoláni sdílet pravdu Božího slova, která nás může vést a usměrňovat na každém kroku života.“

Portál Christian Post uvádí, že

Grahamovy komentáře přicházejí v reakci na pokyny vydané v prosinci, které tvrdily, že genderové výrazy jako „manžel“ a „manželka“ mohou být „urážlivé“, protože takové údajně předpokládají to, co není „pro mnoho lidí skutečností“.

„Jako křesťané musíme mít odvahu k rozhovorům, které mohou být někdy obtížné, musíme uznat, že někdy lidi vylučujeme, naslouchat s pokorou, kát se z jakéhokoli zraňujícího jazyka a dávat si pozor na to, jak nasloucháme a co říkáme nebo píšeme, v duchu Kristově,“ uvádí se v pokynech, které budou aktualizovány každých šest měsíců.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 12. ledna 2024 Foto: BGEA – Franklin Graham

Tags: ,,

3 Komentáře

 1. „Slovo ‚manželka‘ je použito v přibližně 360 verších ve 38 knihách Bible. “ Poněkud odvážné tvrzení. Např. slovo אישה
  nebo γυνη může znamenat manželku nebo prostě ženu. Záleží na souvislostech. Slovo manželství v hebrejské části Bible nenajdeme, protože takové abstraktní slovo biblická hebrejština nezná. V Novém zákoně je manželství – γαμος jen v Žd 13,4. Ostatní „manželství“ v biblickém překladu je spíše výklad než překlad. Tímto nehodnotím, jaká strana sporu má podle mě pravdu, jen stavím otazník před zjednodušenou argumentací.

  Odpověď
 2. Církev musí být relevantní, a proto s metodisty plně souhlasím. Genderové výrazy jako „manžel“ a „manželka“ mohou být „urážlivé“, protože takové údajně předpokládají to, co není „pro mnoho lidí skutečností“. Neměli bychom se ovšem omezit jen na tyto výrazy. Pro mnoho lidí je urážlivé i slovo „hřích, „pokání“, „smilstvo“, „cizoložství“, ale i „táta“, „máma“, „syn“, „dcera“ apod.

  Velmi zdařile na to reaguje například akce „Mosty k lidem“ https://www.zdrojeprovedouci.cz/blog/distancni-trenink-mosty-k-lidem. Tam už biblické termíny raději nepoužívají vůbec a nabízejí zdařilý, politicky korektní newspeak.

  Měli bychom ale uvažovat ještě prozíravěji. Vždyť kamenem úrazu může být i slovní spojení „Ježíš je Pán“ nebo „Trojice“ nebo tvrzení, že není pod „nebem jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni“. Zbytečně tak urážíme nejen smilníky, cizoložníky, sodomity nebo pedofily, ale také např. jehovisty, muslimy, taoisty a hinduisty.

  Odpověď
 3. To Petr Kartouz

  S myšlenkovou mapou komunity Mosty k lidem jsem se měla možnost seznámit osobně. Je to projekt, který naplňuje poslání “jděte, získávejte, učte, křtěte”. Je to jistě kritizovatelný projekt jako každý jiný, ale zrovna je obviňovat z politicky korektního newspeaku je minimálně neinformované. Tato myšlenková mapa učí druhé sdílet Dobrou zprávu, tedy Ježíše. Vím, že někteří křesťané bojují proti srozumitelným církvím, ale evangelium prostě nesdělíte, pokud si druhá strana pod pojmem “spasení” představí krávu, jak žere trávu -:).

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář