Procházej: Bible

V dnešním blogu bych rád navázal na to, co jsem napsal v první části. Mluvil jsem o tom, co je evangelium. A ukázal…

Kdosi popsal evangelium jako rybník, který je tak mělký, že si v něm může hrát malé dítě a zároveň tak hluboký, že…

Bible začíná pěti knihami označenými Mojžíšovým autorstvím, kde můžeme číst o stvoření, o vyvolení Abraháma a vzniku izraelského národa. Od Exodu vstupuje na biblickou scénu…