Sekce:Komentáře

Když je člověk dítětem, zdá se mu, že nebe se stýká se zemí v místech, kde je viditelný obzor. Možná by stačilo…

Matouš 13:47-50 ... „Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh,…

Počul som o mníchovi, ktorý vstúpil do kláštora a zložil sľub mlčanlivosti s výnimkou, že každý rok mohol povedať dve slová. Keď prešiel prvý rok,…

Žijeme ve světě plném bolesti a trápení. Všude kolem nás jsou lidé, kteří trpí tichou bolestí kvůli něčemu z jejich trýznivé minulosti…