Sekce:Komentáře

„Uctívání je životní styl. Boha máme uctívat neustále, ne jen v neděli.“ Za dobu, co jsem křesťanem, jsem podobné výroky zaslechl mnohokrát. Bezesporu…

Jan 12:35-36 ... Ježíš jim (= zástupům) řekl: „Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě,…

Neviditelný Bůh zjevuje sebe sama svým dílem - stvořením, které nese na sobě viditelné stopy Hospodinovy slávy. Kdo je schopen vidět, vidí.…