Sekce:Komentáře

Mýtus 1: Nemáme svobodnou vůli. Westminsterské vyznání víry, prominentní konfesijní stanovisko reformované teologie v anglicky hovořícím světě, obsahuje celou kapitolu zvanou „O…

„Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; v něm jsou skryty…

Tento článek nebude o posledním islamistickém útoku ve Štrasburku. Podnětem k jeho napsání byly několikatýdenní protesty „Žlutých vest“. Francie je stále krásná země.…

Může křesťan slavit Vánoce, svátek, který nejen, že má pohanský původ, ale je také využíván nevěřícím světem k propagaci komercialismu? Dle mého názoru…