Sekce: Církev

Můžeme navštěvovat shromáždění, modlit se, číst Bibli nebo duchovní literaturu a růst v poznání toho, co Bůh od nás chce a jak máme žít. Je…

John Newton (1725-1807) byl anglikánským knězem, který byl původně kapitánem otrokářské lodi. Je znám také díky mnoha písním, jež složil – mezi…