Sekce: Lifestyle

„Všetko čiňte bez reptania“ (F 2:14). Je také jednoduché prejsť Pavlovým príkazom bez toho, aby sme si všimli jedno rušivé slovo: všetko. Všetko…

Dnes je veľmi populárne hovoriť: „Milujem Ježiša, ale nemilujem kresťanov. Hrozne ma rozčuľujú.“ Moja otázka znie: Ako môžete milovať Boha, ktorého nevidíte,…

Sloboda v závislosti na Bohu. „Mama, to dáš. Vystačíš na to.“ Úplne ma sklamali posledné riadky článku, ktorý uverejnila najznámejšia internetová stránka pre…