Sekce: Lifestyle

Zaneprázdnenosť, služba, práca a rodina budú vždy hrozbou pre sladkosť manželstva. Namiesto vychutnávania si zamilovaných pohľadov, dotykov a láskavostí svojho manžela či manželky sa…

Najslávnejší verš v Knihe Prísloví ohľadom rodičovskej výchovy hovorí: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej“ (PRÍS 22:6). Je…

Ding.' Zvuk prichádzajúcej správy narúša ticho v kuchyni Nawal*práve pripravovala obed pre svoje malé deti. Je to správa z WhatsApp z neznámeho čísla. Len pár…

Všetci kresťania, ktorí u nás slúžia vo väzniciach, poznajú príbeh, ktorý veľa hovorí o súčasnom stave otcovstva. Skupinka ľudí sa jeden rok rozhodla poskytnúť…