Kázání o sexualitě, které si získalo celostátní pozornost

13. října 2019 to vypadalo jako každou jinou neděli. Keith Simon v článku pro Christianity Today píše, že jeho tehdejší kázání o Genesis 1,27 se nečekaně dostalo na titulní stránky celostátních novin a změnilo jeho život i společenství, které vedl. 

Od té doby přemýšlí o tom, co se stalo, a o tom, jak pomoci dalším sborům, které se připravují na vyučování o sexualitě a genderu.

Na podzim roku 2019 vedení sboru zahájilo celoroční sérii kázání prostřednictvím knihy Genesis. Na téma Genesis 1,26-28 kázal Dave Cover, který spoluzakládal sbor The Crossing, o Božím obrazu a plán byl takový, že další týden měl Simon kázat o tom, co znamená, že lidé jsou stvořeni jako muž a žena.

SOUVISEJÍCÍStarokatolická církev v ČR umožní církevní uzavírání stejnopohlavních svazků

Protože jsem věděl, o jak citlivé téma se jedná, požádal Dava a další pastory, aby si kázání přečetli předem a poskytli mu zpětnou vazbu. Konečná verze představovala záměr týmu – mluvit pravdu v lásce. A pravda je taková, že Genesis jasně učí, že Bůh stvořil lidi jako muže nebo ženu. To, co lidé často posměšně nazývají „genderovou binárností“, nemá podle Simona kořeny v patriarchátu nebo viktoriánské etice. Je to zakořeněno v Božím záměru. Pohlaví a gender nejsou sociálními konstrukty.

Evangelikální pastor poznamenává, že transgenderové osoby budou vždy vítány v The Crossing. V kázání rodičům řekl, že pokud za nimi přijde jejich dítě a řekne, že je trans, správnou reakcí je obejmout ho, říct mu, že ho máte rádi, a ujistit ho, že to společně zvládnete. Řekl, že pokud někdo navštíví jeho církev, použije jméno, které mu daná osoba sdělí. Uvedl, že si s lidmi chce vybudovat vztah, ne vyhrát hádku.

Těsně předtím, než vystoupil, aby kázal toto kázání na druhé ze tří bohoslužeb, bylo mu řečeno, že jedna žena – která dříve navštěvovala The Crossing, následně nejen opustila jejich církev, ale i ortodoxní křesťanské učení o sexualitě. Napsala na Facebook, že poslouchala kázání a že pastor je (a jeho církev) transfobní. Vysvětlil, že žena měla malé dítě, které procházelo procesem sociální transformace, takže to pro ni byla obzvlášť osobní záležitost.

To byl jen začátek. Došlo také k ohrožení pastorovy bezpečnosti, takže se rozhodli zvýšit ochranu v kostele a policie se častěji pohybovala v jeho okolí. V pondělí ráno konfrontovali některé lidi jejich spolupracovníci a ptali se jich, jak mohou zůstat v The Crossing po tak nenávistném kázání.

Popisuje, že s následky tohoto kázání se jako společenství budou potýkat ještě dlouhá léta. Přitom se však naučil několik lekcí, které mohou pomoci i jiným církvím.

Simon v textu vysvětluje, že vyučování biblické pravdě je někdy nákladné.

SOUVISEJÍCÍ – Metodistická církev v Libérii nebude žehnat homosexuálním párům 

Snad nejbolestivějším důsledkem tohoto kázání pro něj bylo přerušení vztahu jeho sboru s filmovým festivalem. Tento místní festival si vybudoval celostátní pověst, přitahoval nejlepší světové dokumentaristy a The Crossing byl jeho finančním sponzorem. Léta budovali přátelství se zakladateli festivalu, kteří byli chytří, talentovaní a bez náboženské příslušnosti. Mnoho lidí z církve pracovalo během festivalu jako dobrovolníci a mnoho dalších navštěvovalo filmy.

To, co učinilo partnerství nepravděpodobným, je stejná věc, která ho učinila výjimečným. Organizace s velmi odlišným přesvědčením spolupracovaly pro společné dobro. Deníky New York Times a Christianity Today uvedly, že se jednalo o jediné partnerství mezi filmovým festivalem a evangelikálním sborem v zemi.

Simon píše, že po kázání o 1. knize Mojžíšově se však vedení festivalu rozhodlo, že s nimi nemůže spolupracovat. Zatímco církev a komunita se nakonec zahojily, partnerství se nikdy neuzdravilo. To bledne ve srovnání s tím, jakou cenu zaplatili jiní křesťané za to, že jsou věrní Ježíši.

Můžete říkat všechno „správně“, a přesto být obviněn za „nenávistný jazyk“ 

Simon se v článku ptá, zda mohli vytvořit pravdivější a láskyplnější kázání, Vždycky je to možné. Cílem jeho kázání nebylo vyvolat kontroverzi, ale učit a vést shromáždění.

Pomohlo mu uvědomit si, že Ježíš řekl všechna správná slova ve správný čas a správným tónem, a oni ho ukřižovali. Někdy je křesťanská pravda urážlivá bez ohledu na to, jak je řečena.

Můžete jednat v dobré víře, a přesto se dopustit chyb, kterým se lze vyhnout.

Poznamenal, že udělal chybu, když před kázáním nemluvil s žádným transsexuálem. Poslouchal rozhovory v podcastech, kde vystupovali trans lidé, a přečetl spoustu knih na toto téma, ale nevedl osobní rozhovor. Zda by to však změnilo něco na jeho kázání si není jistý. Ale bylo by moudré naslouchat trans lidem v jeho komunitě, než o nich bude kázat.  

Podle Simona záleží na způsobu, jakým téma nastolíte. Když kážete prostřednictvím biblických knih, nemůžete se vyhýbat těžkým tématům, jako je sexualita a gender, ale ani nemůžete být obviňováni z toho, že vybíráte texty tak, abyste se naváželi do jedné skupiny lidí. Tématu se věnovali proto, že to dělá kniha Genesis, ne proto, že by se chtěli vrhnout doprostřed kulturní války.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 30. června 2024 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,

4 Komentáře

 1. V Bibli najdeme také: „Čarodějnici nenecháš naživu.“ – Ex 22,17

  Poslední soudní proces, kdy byla žena obviněna z čarodějnictví se konal v roce 1950 v belgickém městě Turnhout. Čarodějnicí měla být Martha Minnen, která chtěla vyvrátit pomluvy svých sousedů a požadovala náhradu škody. Její sousedé Victor a Marie Deckxové, kteří věřili na čarodějnictví, tvrdili, že ji viděli v noci běhat v podobě kocoura, chová spoustu koček, kolem padesáti, a k jejímu domu se slétá velké množství různých ptáků. Také dává neobvyklé dárky, kupř: jednomu dítěti hnízdo plné malých vrabců apod. Martha Minnen si stěžovala, že pastor odmítá její milodary a rodiče proti ní štvou své děti.

  Salemský proces byl jeden z mála případů inkvizičního stíhání čarodějnic v Americe (oproti dobovému rozšíření v mnoha zemích Evropy, zvláště v Německu, Švýcarsku a Holandsku). Celkem zemřelo 20 lidí, než byl v této neuvěřitelně puritánské, izolované komunitě v Massachusetts obnoven pořádek a došlo k zastavení fanatického výkladu práva. Proces proběhl v roce 1692 ve městě Salem (stát Massachusetts) mezi evropskými imigranty, kteří byli ovlivněni dobovými mýty a kulturou. Aféře předcházela dlouhá chladná zima, epidemie pravých neštovic a ergotismu, pravděpodobně proto se začal rychle šířit názor, že město ovládla skupina čarodějnic za účelem zkázy církve a poškození místních obyvatel.

  Mnoho výroků ve Starém zákoně dnes považujeme za překonané – dnes už je v civilizovaném světě učení o čarodějnictví odsunuto do říše pověr. Proč je tedy argumenováno Starým zákonem proti homosexuálům a transsexuálům?

  My si vybíráme, co brát vážně a co platí a co už neplatí. Například šabat (sobota) – nedodržuje se a nikomu to nevadí. Jíst vepřové je ohavnost – je to na stejné rovině jako když spí muž s mužem. Argumentujeme pak tímto textem, když chceme vystupovat proti homosexualitě? To je minimálně nepoctivé.

  Asi nejčastější biblický text, se kterým se operuje v otázce homosexuality je z listu Římanům 1. kapitoly: Římanům 1,16 – 32. Text je o lidech, kteří poznali Boha, ale nevzdali mu čest, klaní se modlám a Bůh je vydal napospas jejich vášním. Není to o homosexualitě. Píše se tu o tom, kam vede bezbožnost – k rozvrácení společnosti (tehdy Římské říše – neměli morálku, neměli zákon lásky, hodnotový systém). Každopádně je rozdíl mezi láskyplným vztahem a pouhým genitálním aktem. Bible odsuzuje smilstvo.

  Je homosexualita nemoc? Většina odborníků se přiklání k tomu, že existují vrozené sklony. Ale geneticky se to nenašlo. Spíše to není získané. Uzdravení nebo potlačení? Nejde (nebo jen velmi těžce a málokterý kritik homosexuality, zvláště z církve, zná takové případy) dohledat lidi, kteří by skutečně byli uzdraveni. I homosexuálové mají bohatství, kterým mohou být požehnáním pro druhé. A Pán Bůh si je používá, možná víc než nás. Křesťanská ideologie (postavená na verších vytržených z kontextu a naprosté pominutí dobových souvislostí) zabraňuje lásce.

  Odpověď
 2. Vladimír Valachovič

  Za biblické kázání tolik odporu a nenávisti…jen mi to potvrzuje názor a dojem, že současné USA křesťanství je odpadnutí od víry (samozřejmě jsou výjimky). Jsem toho názoru, že pokud ve volbách zvítězí demokratický prezident dojde v USA k velkému pronásledování biblických křesťanů.

  Odpověď
 3. Pro „pavla v“ . Řím 1, 26 Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený
  27 a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení.

  Je poměrně smělé tvrdit, že tento oddíl není o homosexualitě.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář