Procházej: církev

Náš sbor vznikl setkáním nad Božím Slovem, a to v jazyce, který pro nás není jen prostředkem komunikace, ale také mostem k…

Jób 19:23-27 … Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány! Já vím, že můj Vykupitel…