Denní zamyšlení

Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává.Ž 146,7Vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali; oni je předložili zástupu.Mk 8,6…