Denní zamyšlení

Hospodin střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.Ž 97,10Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci: pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění; procházíme slávou i pohanou,…