Denní zamyšlení

Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost.Ž 89,15Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.Ko 3,12 Často slýcháváme,…

Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích.Iz 32,18Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou…