O nás

Obecné informace

Internetové noviny Křesťan dnes působí na mediálním trhu od roku 2004. Denně přináší informace ze života křesťanů v Česku, na Slovensku i v zahraničí.

Noviny Křesťan dnes byly v letech 2004 až 2006 součástí mezinárodní sítě novin The Christian Post. Od roku 2006 do současnosti jsou členem mezinárodní sítě novin Christian Today.

Dále jsou od roku 2006 členem České evangelikální aliance (ČEA), Evangelické aliance na Slovensku (EA v SR; od roku 2007) a Křesťanské misijní společnosti (KMS; od roku 2008). Spolupracují s Ekumenickou radou církví v České republice (ERC v ČR), Ekumenickou radou církví na Slovensku (ERC v SR) a dalšími křesťanskými mezidenominačními organizacemi.

Řadíme se mezi evangelikály (viz vyznání víry), toužíme být hlasem, který sbližuje křesťany různých denominací a skupin. Snažíme se vytvářet prostor pro vzájemný dialog a učení se jeden od druhého.


Redakce Křesťan dnes

Koordinátor projektu: Michal Nosáľ
Redaktoři: Markéta Nosáľová, Lukáš Pokorný

Externí přispěvatelé: Hana Pinknerová, Kristýna Gillíková, Dan Drápal, David Novák, Lukáš Targosz

Fakturační adresa:

Křesťan dnes z.s.
Adresa: Na Čeperce 1198, 273 51 Unhošť
IČ: 06118119
Bankovní spojení: 250 125 5027 / 2010 (Fio banka)

Vyznání víry

Věříme

 1. V lásku, milost a suverenitu Boha ve stvoření a vládě nad světem, ve vykoupení i soudu.
 2. V jednoho Boha, který žije věčně ve třech osobách, Otce, Syna a Ducha svatého
 3. Svatou inspiraci a nejvyšší autoritu Božího slova – Starého a Nového zákona, které je plně důvěryhodné a závazné pro naši víru i skutky.
 4. Důstojnost všech lidí stvořených jako muže a ženu k obrazu lásky, k svatosti a péči o stvoření, ale hříchem porušených a vystavených Božímu hněvu a soudu.
 5. Věříme ve vtělení Božího věčného Syna Pána Ježíše Krista narozeného z panny Marie, plně Boha a plně člověka, ve všem nám podobného kromě hříchu.
 6. Ve smírnou oběť Krista na kříži a jeho zástupnou smrt místo nás, kdy zaplatil cenu hříchu, porazil zlo, a tak nás usmířil s Bohem.
 7. Věříme v tělesné zmrtvýchvstání Krista, Jeho nanebevstoupení k Otci a Jeho vládu jako prostředníka a jediného Spasitele světa.
 8. Ospravedlnění hříšníků výhradně milostí Boha, skrze víru v Krista.
 1. Službu Boha, Ducha svatého, který nás vede k pokání, sjednocuje s Kristem skrze znovuzrození, vybavuje nás k učednictví a uschopňuje nás ke svědectví.
 1. Církev, tělo Krista, lokální i univerzální, kněžství všech věřících, život v “Duchu” a duchovní dary, které nás uschopňují uctívat Boha, hlásat evangelium a podporovat spravedlnost a lásku.
 2. V osobní a viditelný příchod Ježíše Krista, který přijde naplnit Boží plány, vzkřísí všechny lidi k soudu a přinese věčný život vykoupeným a věčné zatracení ztraceným, založí nové nebe a novou zem.