O nás

Obecné informace

Internetové noviny Křesťan dnes působí na mediálním trhu od roku 2004. Denně přináší informace ze života křesťanů v Česku, na Slovensku i v zahraničí.

Spolupracujeme s Křesťanskou misijní společností, Ekumenickou radou církví v České republice (ERC v ČR)  a dalšími křesťanskými mezidenominačními organizacemi.

Řadíme se mezi evangelikály (viz. vyznání víry), toužíme být hlasem, který sbližuje křesťany různých denominací a skupin. Snažíme se vytvářet prostor pro vzájemný dialog a učení se jeden od druhého.

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020


Redakce Křesťan dnes
Koordinátor projektu: Michal Nosáľ
Technická podpora: Michal Podolák
Redakční rada:  Hana Pinknerová,  Dan Drápal

Finance
Noviny nejsou podporované žádnou církví ani organizací. Příjmy novin tvoří reklama a dary.

Fakturační adresa:

Křesťan dnes z.s.
Adresa: Jiřího Plachty 596/8, Praha 5, 150 00
IČ: 06118119
Bankovní spojení: 250 125 5027 / 2010 (Fio banka)

Vyznání víry

Věříme

 1. V lásku, milost a suverenitu Boha ve stvoření a vládě nad světem, ve vykoupení i soudu.
 2. V jednoho Boha, který žije věčně ve třech osobách, Otce, Syna a Ducha svatého
 3. Svatou inspiraci a nejvyšší autoritu Božího slova – Starého a Nového zákona, které je plně důvěryhodné a závazné pro naši víru i skutky.
 4. Důstojnost všech lidí stvořených jako muže a ženu k obrazu lásky, k svatosti a péči o stvoření, ale hříchem porušených a vystavených Božímu hněvu a soudu.
 5. Věříme ve vtělení Božího věčného Syna Pána Ježíše Krista narozeného z panny Marie, plně Boha a plně člověka, ve všem nám podobného kromě hříchu.
 6. Ve smírnou oběť Krista na kříži a jeho zástupnou smrt místo nás, kdy zaplatil cenu hříchu, porazil zlo, a tak nás usmířil s Bohem.
 7. Věříme v tělesné zmrtvýchvstání Krista, Jeho nanebevstoupení k Otci a Jeho vládu jako prostředníka a jediného Spasitele světa.
 8. Ospravedlnění hříšníků výhradně milostí Boha, skrze víru v Krista.
 1. Službu Boha, Ducha svatého, který nás vede k pokání, sjednocuje s Kristem skrze znovuzrození, vybavuje nás k učednictví a uschopňuje nás ke svědectví.
 1. Církev, tělo Krista, lokální i univerzální, kněžství všech věřících, život v “Duchu” a duchovní dary, které nás uschopňují uctívat Boha, hlásat evangelium a podporovat spravedlnost a lásku.
 2. V osobní a viditelný příchod Ježíše Krista, který přijde naplnit Boží plány, vzkřísí všechny lidi k soudu a přinese věčný život vykoupeným a věčné zatracení ztraceným, založí nové nebe a novou zem.