Procházej: hřích

Matouš 10:28 ... A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se Toho, který může duši i tělo…