Jedno probuzení střídá další: Brownsvillské probuzení

Probuzení se konalo v brownsvillském sboru Assembly of God v Pensacole na Floridě. Brownsvillské probuzení se odlišuje od mnoha jiných probuzení, a dokonce se říká, že bylo…

největším probuzením místní církve v dějinách Ameriky.

Tento výrok pronesl Vinson Synan, přední letniční historik a děkan Regent University School of Divinity. O Brownsvillském probuzení Synan řekl, že

jeho důraz na obrácení a pokání lidí nad usvědčením z hříchu se zdá být typickým probuzením, jakých jsme byli svědky v dlouhé tradici amerických probuzení, která sahá až ke kázání Jonathana Edwardse. Hojně se zde káže o hříchu, pokání, obrácení a svatosti. A je zde mnohem více pláče a nářků nad hříchem než tzv. exotických projevů.

SOUVISEJÍCÍMichael Brown / Jak pečovat o oheň probuzení 

Předpovězené probuzení

Několik významných lidí předpovědělo probuzení, které navštíví oblast Pensacoly:

David Yonggi Cho v roce 1992 prorokoval:

Do přímořského města Pensacola pošlu probuzení, které se bude šířit jako oheň, dokud jím nebude zachvácena celá Amerika.

Michial Ratliff v roce 1989 prorokoval něco podobného.

Ken Sumrall, zakladatel Liberty Fellowship, prorokoval o probuzení, které mělo přijít do Pensacoly.

Mimořádné modlitební úsilí 

Každému významnému probuzení vždy předcházelo mimořádné modlitební úsilí. Brownsvillské probuzení v tomto ohledu nebylo jiné.

John Kilpatrick

V srpnu roku 1992 se John Kilpatrick, pastor brownsvillského sboru letniční denominace Assamblies of God, toužící po probuzení, rozhodl odložit tradiční využití nedělních večerních bohoslužeb a využít tento čas k tomu, aby se zaměřil speciálně na modlitby. To vedlo ke koncepci služby s prapory, která měla pomoci soustředit se na nedělní večerní modlitby. Zde jsou základní modlitební témata:

► Duchovní boj

► Probuzení

► Duše

► Rodiny / domovy

► USA / národní vůdci / ozbrojené síly

► Uzdravení

► Pastoři

► Školy

► Duchovní služby

► mír v Izraeli 

► Děti

Díky tomu, že se během nedělních večerních modlitebních setkání projevovala Boží přítomnost, vzrostla návštěvnost o více než 20 procent.

Po začátku probuzení byl založen tým přímluvných modliteb, který každou bohoslužbu podepíral svou modlitbou. Služba tohoto modlitebního týmu spojená s týdenními přímluvnými modlitebními setkáními umožnila udržet probuzení po dobu více než pěti let.

Jedno probuzení střídá jiné probuzení 

Běžně se setkáváme s vlivem, který vede od jednoho probuzení k druhému, přičemž předchozí probuzení vytvářejí jiskru pro ta následující. Brownsvillské probuzení má spojitost s kostelem Nejsvětější Trojice v anglickém Bromptonu, s torontským požehnáním v roce 1994 a dokonce až s argentinským probuzením v roce 1984.

Jednou z osob, která tato probuzení spojovala s Brownsvillem, byl misionář a evangelista Steve Hill, který sloužil v Argentině, Evropě a Rusku a který před Brownsvillským probuzením navštívil kostel Nejsvětější Trojice v anglickém Bromptonu, který byl „nakažen“ probuzením v Torontu. Právě tam v Anglii Hill obdržel nové naplnění Duchem svatým. Poté byl pozván, aby kázal v brownsvillském sboru Assambly of God během večerní bohoslužby na Den otců 18. června 1995. To je den, kdy údajně začalo probuzení.

 

YouTube – evangelista Steve Hill

Co se stalo

Ačkoli byl Steve Hill pozván, aby promluvil pouze během večerní bohoslužby na Den otců 18. června 1995, pastor John Kilpatrick, který hluboce truchlil nad smrtí své matky (7. května) a byl fyzicky i duchovně vyčerpaný, požádal Hilla, aby kázal i na ranní bohoslužbě.

Na konci ranního kázání Hill vyzval shromáždění, aby si přišlo po modlitbu, a dopředu proudilo tisíc lidí. Právě tehdy Kilpatricka přemohla Boží přítomnost a po čtyři dny byl touto přítomností dramaticky ovlivněn.

Ranní bohoslužba v Brownsville obvykle končila v poledne, ale v tento den trvala až do 16 hodin. Večerní bohoslužba pokračovala dalších pět a půl hodiny. Protože Duch svatý poskytoval důkazy o probíhajícím skutečném probuzení, byl Hill požádán, aby zůstal a kázal i během večerních bohoslužeb. Poté zrušil všechny své další kazatelské závazky a dokonce přestěhoval svou rodinu do Pensacoly.

John Kilpatrick o probuzení informoval:

Korporátní podnikatelé v drahých oblecích klečí na kolenou a nekontrolovatelně pláčou, když litují svých tajných hříchů. Drogově závislí a prostitutky padají na tvář vedle nich, aby se položili na zem před Bohem, když poprvé v životě vyznávají Ježíše jako Pána. Rezervované starší ženy a unavené mladé matky bez ostychu a s radostí tančí před Pánem. Bylo jim odpuštěno. Malé děti vidí neuvěřitelné vize Ježíše, jejich tváře jsou obrazem božské radosti orámované štíhlýma rukama zdviženýma k nebi.

Brownsvillské shromáždění bylo náhle zaplaveno přílivem návštěvníků. Aby se sbor přizpůsobil rostoucímu počtu lidí, zahájil čtyři večerní bohoslužby (od středy do soboty) a jednu nedělní dopolední bohoslužbu, přičemž v úterý večer se konalo modlitební shromáždění. V úterý odpoledne se konalo vyučovací setkání pro vedoucí a pracovníky sboru.

Hudba probuzení

Podobně jako při většině probuzení vznikaly nové a svěží písně. Lindell Cooley, vedoucí chval v Brownsvillu, vydal asi tucet alb, která zachycují většinu písní zpívaných během probuzení.

Teenagerka Charity Jamesová jako členka chválícího týmu v Brownsville po večerech zpívala tehdy velmi oblíbenou píseň „Mercy Seat“, která přilákala desetitisíce lidí k oltáři pro spasení.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Zdroj: Romans10:15.com Datum: 22. února 2023 Foto: screenshot YouTube – Brownvillské probuzení

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář