Sekce: Lifestyle

Čo by som mal robiť so svojím životom? Je to jedna z najdôležitejších otázok, nad ktorou premýšľajú mladí ľudia najmä počas  vysokoškolského štúdia,…

Ale vo vojne má prielom skutočne význam, len ak nastane na strategickom mieste. Dôkaz toho, či je pozícia strategická, je skoro vždy…

Akýsi historik zdôraznil fakt, že v histórii neexistovalo prebudenie, ktorého základom a začiatkom by neboli modlitby.   Potrebujeme sa modliť za našu krajinu. Boh…