Sekce: Lifestyle

Odděláme vás v rukavičkách, pane faráři Na vojně se rozhodl, že vystuduje teologii a stane se farářem evangelické církve. Znamenalo to pro…

„Tak jak byl poslán Jan Křtitel, aby připravil cestu pro první příchod Ježíše Krista, tvé poselství připraví Jeho druhý příchod." Wiliam Branham…