Sekce:Komentáře

Jan 16:13-14,23-24 ... „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit,…

„Proč Ježíš neměl žádné učednice?" Moje devítiletá dcera Eliza klade vždycky ty nejtěžší otázky. Poměrně často začíná má odpověď slovy: „Nejsem si…

Před několika týdny se bývalý prezident Václav Klaus vyjádřil k přijímání ukrajinských uprchlíků. V podstatě varoval před přílišným entusiasmem. Upozorňoval na to, že se…

Mýtus 1: Nemáme svobodnou vůli. Westminsterské vyznání víry, prominentní konfesijní stanovisko reformované teologie v anglicky hovořícím světě, obsahuje celou kapitolu zvanou „O svobodné…