Sekce:Komentáře

Louis Pasteur byl vědec a věřící katolík, který se rozhodným způsobem stavěl proti ateismu a jeho šíření. Nepociťoval žádný rozpor mezi vědou…

„Musíte dychtit po ryzím duchovním mléku, abyste rostli k plnému prožitku spásy. S křikem se dožadujte této potravy” (1. list Petrův 2,2; podle autorem zvoleného překladu New Living…

Kdosi popsal evangelium jako rybník, který je tak mělký, že si v něm může hrát malé dítě a zároveň tak hluboký, že…

Modlitba je pre poznávanie Boha a duchovný rast rovnako dôležitá ako dýchanie pre náš život a zdravie. ÚVOD Modlitba je pre poznávanie Boha…