Dan Drápal / Eutanázie

Eutanázie, chápaná jako asistovaná sebevražda, začala být tématem společenského diskurzu v druhé polovině dvacátého století. Eutanázie je nyní legální v několika evropských státech, jako první ji uzákonilo Nizozemí v roce 1997, následovala Belgie v roce 2002, poté se přidaly další státy. U nás dosud legalizována není, a přiznám se, že doufám, že ani nebude. Podnětem k sepsání tohoto článku je reakce jednoho člověka, který se považuje za křesťana a který zalitoval, že u nás eutanázie dosud povolena není. Přiznám se, že mne to hluboce překvapilo. 

Jelikož nucenou eutanázii praktikovala nacistické Německo, bylo toto téma po nějakou dobu po konci druhé světové války tabu. V poslední čtvrtině minulého století se vynořilo znovu, což dle mého názoru souvisí s dalšími civilizačními posuny, zejména s uzákoněním práva na potrat. Tyto posuny pokračovaly dál a vyvrcholily (zatím) v právu zvolit si pohlaví bez ohledu na biologickou danost. 

SOUVISEJÍCÍ Dan Drápal / Špatná terapie

Co je společným jmenovatelem těchto posunů? Je to přesvědčení člověka, že může o životě a smrti rozhodovat sám. Je sám svým pánem a může si dělat, co chce.

Následující odstavec bude vyznavačský: Jsem ctitel Hospodinův a život považuji za Boží dar. Jsem přesvědčen, že život jsme si sami nedali, a nemáme právo ho sami sobě a ani nikomu jinému brát. A jsem přesvědčen, že nerespektování této skutečnosti nakonec vede ke smrti celé civilizace. Právě to ve velkém prožíváme, ale protože je to opravdu velké a z hlediska jednoho lidského života velmi pomalé, tak nám to nedochází, přestože víme o nejrůznějších – a dosti hrozivých – statistikách.

Klesá počet lidí, kteří vstupují do manželství (nebo do nějakého alespoň trochu trvalejšího) vztahu. Mnozí lidé nechtějí mít děti, a někdy je nechtějí ani ti, kteří do manželství vstoupili. Stoupá počet neplodných, a to jak u mužů, tak u žen. Velké množství lidí se domnívá, že je lepší, když žena dělá kariéru, než když „je u plotny“ a má děti, o které se stará. Žádnému národu, v němž kleslo reprodukční číslo pod 2,1, což je magická hranice, pod kterou začíná dané společenství vymírat, se nepodařilo tento trend zvrátit, a to ani masivní podporou rodin s dětmi. Nám blízkým příkladem může být současné Maďarsko nebo Polsko. Stát může do jisté míry malého obratu dosáhnout, což u nás dokazuje fenomén tzv. Husákových dětí, které se narodily, protože stát drastickým zdaněním bezdětných přinutil obyvatele děti mít. Ale to jsou jen malé změny, které celý proces sice zpomalí, ale nezastaví. Tehdy stát po několika letech zjistil, že už není schopen ufinancovat dotace na dětské oblečení a podobné věci, a tyto komodity přes noc zdražily, někdy i na několikanásobek (např. u dětských botiček), a obyvatelstvo se vrátilo „k normálu“ a přestalo se množit.

 SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Sebevražda

Proč toto vše píšu? Předpokládám námitku, že eutanázie a potraty spolu nesouvisí. Tvrdím, že ano. Obojí je projevem neúcty k životu. K životu, který je úžasným tajemstvím a úžasným Božím darem.

Pro uzákonění eutanázie se uvádějí dva druhy argumentů. Jeden se týká domnělé svobody jednotlivého člověka. Zastánkyně potratů budou tvrdit: „Mé tělo patří mně, a já si s ním mohu dělat, co chci.“ Odpovídám: Opravdu? Mnohé ženy později tohoto kroku litují. Domnívám se, že to je ještě ta lepší reakce. Druhou možností je ztvrdnutí srdce. Ano, vím, že mnohé ženy budou své rozhodnutí pro potrat hájit a budou tvrdit, že u nich žádné následky nezanechal. 

U eutanázie jde o podobný postoj: „Já sám si určím, kdy a jak svůj život ukončím.“ Tento druh argumentů je tedy založen na přesvědčení, že já sám rozhoduji o tom, co je dobré a co zlé, přinejmenším pro mne. 

Pak je zde ale ještě další druh argumentů. Ten se týká stárnoucích a nemocných lidí, pro které by smrt byla vysvobozením. 

 Četl jsem pozoruhodnou knihu Scotta Pecka… V zásadě je proti eutanázii, nicméně připouští, že v určitých vzácných případech eutanázie hříchem není. Týká se lidí, kteří jsou smířeni jak s Bohem, tak s lidmi, a kteří trpí velkými bolestmi. Sám ale upozorňuje, že jde o vzácné případy – současná paliativní péče je na takové úrovni, že dokáže ve většině případů bolesti eliminovat. 

V zemích, v nichž byla uzákoněna eutanázie, argumentovali její zastánci právě soucitem s trpícími. Jak to ale někdy bývá, nové zákony mají někdy nezamýšlené vedlejší účinky. (Pamětníci, vzpomínáte si, co předcházelo schválení zákona o exekucích? Stav, kdy se dlužníci smáli věřitelům do očí. Tehdy se volalo po přísném zákoně, který by podvodníkům zatnul tipec. Jenže to už skoro nikdo nepamatuje. Zákon zaúčinkoval zcela jinak, a proto máme nyní v exekucích statisíce chudáků. To není to, co jsme tehdy chtěli. A podobných případů bychom mohli uvést víc.)

Očekávalo se, že eutanázie bude řídkým, spíše výjimečným jevem. Nyní tímto způsobem odchází ze světa čtyři procenta Holanďanů. U Belgičanů jsou to „pouhá“ dvě procenta – Belgičané ovšem začali o pět let později. Že by ty tisíce Holanďanů skutečně chtěly umřít? Nebo se vytváří společenský tlak, aby s ní terminálně nemocní souhlasili? Nedovedu si představit, že by moje maminka o eutanázii žádala. A kdyby tak učinila, rozhodně bych jí to rozmlouval. Jaká bude společnost, v níž „pokvetou“ potraty a eutanázie? Jsem rád, že mi víra v Ježíše Krista poskytuje alternativní přístup k životu. Ten druhý, „liberální“ a „progresivistický“, už se projevuje. Jak? Prudkým nárůstem duševních nemocí, rozpadem rodin, neochotou mladých lidí bránit svou vlast. Mnozí mladí lidé jsou přesvědčeni, že jejich vlast nestojí za to, aby byla bráněna. Kromě toho jsou příliš pohodlní – raději se podvolí. Někteří Putinovi, jiní islámu. Ono sice neplatí, že „všechno souvisí se vším“, nicméně domnívám se, že souvislosti, které jsem naznačil, jsou reálné. Hodlám zůstat na straně života.        

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 29. května 2024 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,

23 Komentáře

 1. Ale abych byl objektivni musim rici, ze jsem dosel diky clanku k jedne veci ktera mi unikala. Telo jako bozi dilo je neprozkoumane a je docela mozne ze v samotnem jednom tele muze byt mnoho zivotu a taky ze je … nevime ..vedci nevi…ale na jakych urovni. Vzhledem k tomu, ze ale vim, ze v tele prebyvaji i bozi andele jako takovi zahradnicci kteri se o ten mikro makro svet staraji…pak uz bych nerozhodoval jen o sebe ale jakoby o osudu vsech uvnitr tohoto chramu a to by bylo v rozporu s bozim planem,jeho vuli a jeho prichodem.

  Odpověď
 2. Vývoj v Nizozemí předčil nejhorší obavy a je hrozný. Z druhé strany věcný problém je v tom, že moderní medicíny vytvořila občasné situace, kdy je možné člověka udržovat přístroji naživu i když je jeho život dost neplnohodnotný. Například v hlubokém bezvědomí s odumřelou částí mozku. V takové situaci se nedá úplně vystačit s jednoduchou pravdou. Mimo jiné kvůli nedostatku přístrojů. A podle mne je obtížné vysvětlit nevěřícímu člověku, proč by měl přijmout jisté utrpení, třeba v tom, že nemůže ochrnutý dělat to, co by chtěl. Proč nesmí mít právo se rozhodnout pro smrt. Tyto otázky jsou řešitelné evangelizací, ne politickým bojem.

  Odpověď
 3. Vyslechl jsem vícero svědectví o věřících starých lidech, kteří ztratili motivaci k životu, přáli si smrt, ale neusilovali o eutanázii. Mám podezření, že se u nás eutanázie praktikuje neoficiální cestou, že pacient v terminálním stádiu dostane přemíru uklidňujících léků, které uychlí jeho konec. Jde jen o pozorování – nemohu to nijak doložit a nikoho tím neobviňuji. Možná je to tak správně.

  Já sám o sobě jsem zásadně proti eutanázii s argumentem kluzkého svahu (dominového efektu). Jakmile se vzažda stane společensky přijatelnou, není cesty zpět. V případě umělého potratu je to trošku jinak. Tam při zdravotních komplikacích může proti sobě stát život matky a život dítěte. A tu matku mohou potřebovat její dříve narozené děti. Život je plný dilemat a nejde ho „narvat“ do souboru pouček či příkazů. Zatímco Mojžíš byl typický „konzervativec“, rozuměj legalista (právní pozitivista), který nařídil bez milosti kamenovat cizoložnice, aby „vymýtil zlo ze svého středu“, Ježíš byl jeho opakem a žádal, aby se člověk rozhodoval samostatně i za cenu, že bude porušovat některá přikázání. Ono to vlastně v životě ani jinak nejde – nezřídka jdou různá přikázání proti sobě. V takových případech musí nastoupit „institut čistého srdce“, tedy určení, které přikázání má prioritu (vyšší princip). Takto rohodují takzvaní progresivisté. Jak rozhodují konzervativci? Zásadně podle Božích přikázání. A co když jsou v konkrétním případě ta přikázání ve vzájemném rozporu? Pak požádají o rozhodnutí ateistu, protože ten je stejně určený pro peklo a když rozhodne špatně, tak to tolik nevadí. 🙂

  Odpověď
 4. Čekala jsem, jestli se ozve pan Realtoltek, který se pod článkem Sebevražda zastával eutanázie, ale neozval se.

  Odpověď
 5. Ozval jsem se ale mám tu jen druhou část první byla asi cenzurována :). Ale co už… jsem si zvykl akorát jsem tuto praktiku neočekával od lidí co tvrdí že jsou křesťané. Názor mám pořád stejný, člověk má svobodnou vůli a tedy se může svobodně rozhodnout. Tak i tak eutanazie bude co nevidět povolena protože je to v zájmu progresivních stran… stejně jako potraty, manželství pro všechny atd.

  Odpověď
 6. Tak už se ten, kvůli němuž byl článek napsán, ozval. On se vlastně ozval dávno, ale jeho odpověď byla bohužel více než 24 hodin neviditelná.

  Já sama si myslím, že by eutanazie neměla být příliš snadno dostupná a rozhodně ne propagovaná ani doporučovaná, ale v určitých závažných případech by měla být možná. Jak to ale zákonem vyřešit, to nevím.
  Někdo má motto „žít a nechat žít“. Ale zdá se, že v některých případech „nechat žít“ nestačí. Možná by bylo lepší „žít a starat se, aby také jiní lidé chtěli žít“. Aby našli svůj smysl, proč tady vlastně být a proč vydržet až do konce. Pak by třeba ani nepomysleli na eutanazii.

  Odpověď
 7. Jinak reaguji na každý zajímavý článek :), politiku, křesťanství a vědu sleduji tak nějak od 15 let. Více ale sleduji grano salis není tam taková cenzura :).

  Odpověď
 8. Sledovat křesťanství (jako politiku a vědu)…
  Já jsem se nějakou dobu snažila křesťanství i žít. Ale teď se mi zdá, že ho také spíš jen sleduji.

  Odpověď
 9. Není mi zcela jasné, zda autor kritizuje postoje současného světa, který alespoň na Západě valně rezignoval na plození dětí a na obranu vlasti, nebo kritizuje za tyto postoje křesťany.

  Kritika křesťanů za tyto dva zmíněné postoje totiž není namístě.

  Ježíš i ap. Pavel totiž své následovníky nabádají, aby pokud možno na manželství rezignovali, tudíž aby ani neplodili fyzické děti:

  „Jeho učedníci mu řekli: „Jestliže je to mezi mužem a ženou takové, je lépe se neženit.“
  On jim řekl: „Ne všichni chápou toto slovo, ale jen ti, kterým je to dáno.
  Jsou totiž eunuchové, kteří se už takto narodili z matčina lůna; a jsou eunuchové, které učinili eunuchy lidé; a jsou eunuchové, kteří se sami stali eunuchy pro království Nebes. Kdo může chápat, chápej.“ (Mt 19:10-12)

  “Jsi připoután k ženě? Nehledej rozluku. Jsi volný? Nehledej si ženu…
  Ale toto vám, bratři, říkám, [že] čas je zkrácený. A tak i ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli…
  Chci, abyste byli bez starostí. Kdo nežije v manželství, stará se o věci Pána, jak by se zalíbil Pánu,
  ale kdo se oženil, stará se o věci světské, jak by se zalíbil své ženě, a je rozdělený. Neprovdaná žena a panna se stará o věci Pána, aby byla svatá tělem i duchem. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se zalíbila svému muži.”
  (1 K7:27.29.32-34)

  Na světě je totiž už tak dost fyzicky narozených lidí, jež je třeba přivést ke znovuzrození (J 3:3.5), které je třeba porodit jako děti duchovní:

  „Mé děti, které opět v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus.” (Ga 4:19)

  To je primární úkol křesťanů. Manželství a plození fyzických dětí, to je jen ústupek (1 K 7:6-7) jejich lidské slabosti v odolávání sexuálnímu pokušení (1 K 7:1-2.5.9).

  Podobně po křesťanech nelze žádat, aby bránili svou pozemskou vlast, tedy část tohoto světa, z něhož již nejsou (J 15:19), na němž jsou už jen cizinci (Žd 11:13; 1 Pt 2:11), když se stali občany nebeského království (Fp 3:20; Kol 1:13), které dle Ježíšových slov není z tohoto světa (J 18:36) a proto se za ně nebojuje sarkickými zbraněmi (2 K 10:4), tj. meči, děly, tanky atd.

  Za nebeskou vlast (Žd 11:14-16) lze bojovat jedině zbraněmi duchovními (Ef 6:11-17).

  Proč by tedy křesťané měli umírat při obraně království ďáblova (L 4:6; J 14:30; Ef 2:2; 1 J 5:19), proč by měli umírat za ďábelské zájmy tohoto znesvářeného světa, za nějakou čáru na mapě, když svůj život, svůj omezený čas (1 K 7:29; Ef 5:16), mají využít k tomu, aby přivedli lidi ke spasení, případně aby i položili svůj život (L 9:24; 1 J 3:16) jako mučedníci za zájmy Božího království? Proč by měli přijít o věčný život kvůli zapojení se do vraždění (1 J 3:15) při službě satanovým zájmům (J 8:44) maskovaným vznosně znějící floskulí vlastenecké branné povinnosti?

  Vyzýval snad někde Ježíš či apoštolové své posluchače nebo čtenáře, aby se nějak zapojovali do válek tohoto světa?

  Odpověď
 10. to Eva Hájková

  Navzdory tomu, co jsem napsal dříve, v podstatě s vámi souhlasím. Ne každé zabití člověka je vraždou a to platí i pro eutanazii. Já věřím, že ve vysoce specifických případech eutanazie možná je. Tak například je v ČR možné odpojit pacienta na jeho žádost od život udržujících přístrojů. Je takové počínání eutanazií nebo není? Podle právního řádu je u nás zakázaná jen „aktivní“ eutanazie. O čem to svědčí? Že v životě člověka mohou nastat velmi zvlášní situace, které si ani neumíme představit, natož pro ně vymyslet právní řád. Z tohoto důvodu si myslím, že křesťané by neměli usilovat o prosazování svého učení politickými (mocenskými) prostředky. Podle mého se měli snažit přesvědčovat společnost „po dobrém“ a nechat na ní, zda se pak rozhodne pro přijetí zákona, který by určitou část křesťanského učení kodifikoval. I tak by si křesťané měli od zákonodárného procesu držet odstup, jelikož si nikdy nemohou být jisti, zda je zákon plně ve shodě s Boží vůlí.

  Odpověď
 11. Ad pavel v

  Souhlasím. Křesťané o euthanasii zájem mít nemohou. A co si dělá svět, je jeho věc. Nezajímá-li ho evangelium, ať si jedná dle své svévole. S tím nic nenaděláme. Naše zodpovědnost končí naším zvěstováním dobrého poselství. Pokud ho někdo odmítá, rozhoduje sám za sebe.

  Odpověď
 12. Je pacifismus ušlechtilý, nebo je to špinavost (rezignace na pomoc týraným)? Přinesl appeasement (usmiřování) Daladiera a Chamberlaina vůči Hitlerovi v Mnichově 1938 dobré ovoce? Nebo měl pravdu Churchill, když řekl: „Měli jsme na výběr mezi válkou a hanbou. Vybrali jsme si hanbu a válku budeme mít také“? Bůh vyvedl Izraelce z egyptského otroctví a požehnal jejich válečnému úsilí proti kmenům v zaslíbené zemi Kanaán. Byl Bůh Izraelců válečník, zatímco křesťanský Bůh je pacifista? Jde vůbec o stejného Boha?

  Myslím, že pacifisté jsou pokrytci. Zneužívají svobodu slova vydobytou krví těch, kdo podobně jako Izraelci bojovali za svobodu, aby podkopali úsilí lidí, kteří usilují o udržení svobody. Když je země ovládnuta totalitou, totalitní vládce je nespokojí s pouhým zotročením. Jeho ambicí je ovládat také duše zotročených. Například já, když jsem jako dítě nastoupil v roce 1959 do první třídy ZDŠ, byl jsem soustavně vychováván k hluboké nenávisti vůči Západu a lásce ke všemu sovětskému. A přiznávám, že jsem všem těm bludům hluboce věřil až do válečného napadení Československa Sověty v roce 1968.

  Věřil jsem například legendě o Pavlíku Morozovovi. Podle podání sovětské propagandy Pavlík Morozov udal svého otce úřadům jako kulaka. Jeho otec byl pak poslán do Gulagu a Pavlík Morozov byl brutálně zavražděn vesničany.

  Pavlík Morozov pocházel z chudé rodiny, žijící v nynější Sverdlovské oblasti, a byl předsedou základní organizace Mladých pionýrů ve vesnické škole. Byl komunistickou propagandou vykreslován jako fanatický stoupenec kolektivizace. Jeho otec byl oblíbeným předsedou místního sovětu a odpůrcem násilného združstevňování. Pavlík ho udal bezpečnostním úřadům a před soudem vypovídal o tom, že jeho otec falšoval dokumenty a podporoval kulaky. Rovněž obvinil své sousedy, že skrývali vypěstované obilí a neplnili státní dodávky v patřičné výši.

  Případ Pavlíka Morozova byl symbolem protikladu křesťanské („Cti otce svého a matku svou“) a stalinské komunistické morálky („Buď bdělý a ostražitý“). Po celé období komunismu byl oficiálně dáván za vzor sovětským dětem i dětem v ostatních komunistických satelitech Sovětského svazu, jeho životopis od Vitalije Gubareva patřil mezi nepominutelnou školní četbu. Dle jeho vzoru jej v Československu následoval Tomáš Frejka, který žádal pro svého otce Ludvíka Frejku v Rudém právu dne 25. listopadu 1952 trest smrti.

  Odpověď
 13. Putin, Orbán a Trump vykreslují Západ jako místo propadlé satanismu, neboli všeobecné zkaženosti. Slovo „liberál“ je pro ně nadávkou. Útočí tak na samu podstatu západní civilizace založené na svobodě člověka. Je faktem, že svobodu mohou lidé zneužít a pak se jedná o svévoli. Znamená to tedy, že svoboda člověka je cosi nesprávného, že svoboda člověku škodí, že by měla být přísně omezena nebo zrušena? Podle představ kritiků liberalismu „dobře už bylo“ a svět by se měl vrátit ke svým osvědčeným tradicím. Jaké jsou ony ideální tradice? Jsou to tradice krve a půdy, neboli nacionalismu, kde národ znamená vše a jedinec není ničím? Jsou to tradice spojení trůnu a oltáře, kdy církev byla vedle šlechty složkou státní moci? Nebyly snad tyto tradice zdrojem nepřetržitých válek v Evropě?

  To není jediný útok, kterému západní civilizace čelí. Komunisté obviňují Západ, že jeho bohatství bylo ukradeno koloniím, že Západ by měl nyní za tyto krádeže pykat.

  I když jdou oba důvody obviňování Západu proti sobě, Putin umně využívá oba dva. Je to součást jeho hybridní války, jejímž cílem je, aby Západ ztratil schopnost se bránit vůči jeho agresivním choutkám. Pokud se mu podaří občany Západu přesvědčit, že je Západ v morálním rozkladu a že na něm leží hluboká vina, začnou volat po nějakém vůdci, který by třebas násilím tuto společnost uzdravil nebo dokonce spasil. K vyvolání představy morálním rozkladu Západu velmi dobře slouží konspirativní teorie jako například QAnon v USA nebo teorie o přípravě ovládnutí Západu islámem v Evropě. Tyto teorie poslouží stejně, jako pamflet Protokoly sionských mudrců posloužil Hitlerovi.

  Křesťané v Německu po první světové válce nedokázali rozeznat, jaké nebezpečí pro jejich zemi a svět představuje ke křesťanství se hlásící Adolf Hitler. Je obrovskou hanbou, že s ním jak katolíci, tak protestanté kolaborovali. I dnes existují křesťané, kteří nedokážou rozeznat, jakým nebezpečím jsou Putin, Orbán a Trump. Jako takzvaní „užiteční idioti“ přilévají olej do ohně jejich totalitní propagandy, když pod heslem „padni komu padni“ pomlouvají „liberální“ (progresivistickou) jako zkaženou. Myslím, že mezi ně patří i tento článek pana Drápala. Pokud by byl napsán v mírové době, nic bych proti němu neměl. Jelikož je svět ohrožen nastupující totalitou, zdá se mi velmi nepatřičný.

  Odpověď
 14. Jeden ze způsobů jak morálně ospravedlnit agresi Rusů vůči Ukrajině je předstírání, že se jedná o válku proti prohnilým progresivistům, jak to podal jeden z hlavních „konzervativních“ ideologů Jordan Peterson zde: https://www.epochtimes.cz/2022/08/11/rozchod-s-jordanem-petersonem/ Jordan Peterson je zřejmě přesvědčen, že Vladimír Putin je ochránce tradičních hodnot. Oceňuje na něm, že jeho projevy – zřejmě psané pod vlivem ideologa ruského státu Alexandra Dugina – mají určitý filosofický přesah, zatímco projevy západních politiků jsou plytké a poplatné době. Nynější válka je podle Petersona možná jen předehrou k občanské válce ve Spojených státech. Již tato válka ovšem bude mít nedozírné následky. Hrozí hladomor ve třetím světě a tím pádem ještě horší migrační vlna než ta z roku 2015. Sankce proti Rusku nefungují. A Rusové se v žádném případě nevzdají. Než by se vzdali, raději použijí jaderné zbraně. Západní společnost dosáhla obrovských úspěchů a velkého blahobytu, ale to vše je nyní ohroženo. Proto je zapotřebí se s Ruskem dohodnout.

  Podobná stanoviska vůči Putinovi zastává Donald Trump. Při přepadení Ukrajiny Putina dokonce pochválil. Pak prostřednictvím jemu oddaných členů Sněmovny reprezentantů velmi dlouho bránil, aby USA poskytly Ukrajině zbraně. Není důležité, co Trump říká, ale to, co dělá. Opožděná dodávka amerických zbraní způsobila zbytečnou smrt mnoha ukrajinských vojáků.

  Dnes byl Trump odsouzen za podvody při uplácení pornoherečky. Teoreticky by mohl jít do vězení. Uvedl, že by přijal případný trest domácího vězení či pobytu za mřížemi. Dodal ale, že veřejnost by to nejspíš nepochopila a mohlo by se to stát zlomovým okamžikem. O tom, co by mohlo poté nastat, už Trump nehovořil, napsala agentura Reuters.

  Když Biden v roce 2020 zvítězil a Kongres měl 6. ledna 2021 stvrdit výsledky voleb, končící prezident Trump burcoval své stoupence, aby „bojovali jako o život“ a vyzval je k pochodu ke Kapitolu. Trumpovi příznivci pak do budovy Kongresu násilně vnikli.

  Zákonodárci kvůli tomu museli přerušit schůzi a prchat do různých úkrytů, zatímco výtržníci rabovali a prali se s policisty. Pořádek se podařilo obnovit až po několika hodinách, několik lidí zemřelo, desítky policistů utrpěly zranění. Procesy s účastníky protestu dodnes pokračují.

  Demokratický kongresman Adam Schiff uvedl, že „je zcela zjevné, že Donald Trump opět vyzývá k násilí“.

  Já nejsem zastánce eutanazie. Pouze se mi zdá, že problém zbytečně zemřelých nizozemských pacientů je marginalitou ve srovnání se zbytečnou smrtí tolika nevinných ukrajinských vojáků i civilistů.

  Odpověď
 15. Proč by měli křesťané bránit nějaký pozemský stát proti Putinovi nebo proti islámu? Vždyť pokud jim to není dáno z nebe, tak si nemohou nic přivlastnit, tedy ani nemohou obsadit naši zemi. Neříká to snad jasně Jan Křtitel i sám Ježíš?

  „Člověk si nemůže vzít nic, není-li mu to dáno z nebe.” (J 3:27)

  “Ježíš mu odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti to nebylo dáno shůry.” (J 19:11)

  A je-li jim to dáno shůry (tj. od Boha), pak je marné chtít proti nim bojovat, jak moudře prohlásil farizejský učitel Zákona Gamaliel:

  “Je-li tento plán či toto dílo z lidí, zanikne; je-li však z Boha, nebudete je moci zničit – abyste snad nakonec nebyli nalezeni jako ti, kdo bojují proti Bohu.“ (Sk 5:38-39)

  Odpověď
 16. ad „Proč by měli křesťané bránit nějaký pozemský stát proti Putinovi nebo proti islámu? Vždyť pokud jim to není dáno z nebe, tak si nemohou nic přivlastnit, tedy ani nemohou obsadit naši zemi. Neříká to snad jasně Jan Křtitel i sám Ježíš?“
  ————-
  K čemu je nám justice (policie a soudy)? Vždyť pokud jim to není dáno z nebe, nemohou vrazi vraždit, lupiči loupit, totalita nemůže páchat holocaust atd.

  Poloviční pravda (citát vytržený z písma) je celá lež! Jak to bylo doopravdy? Takto:

  „Tu přišel nějaký člověk a oznámil jim: „Ti muži, které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lid.“
  26Velitel a stráž tedy pro ně došli a vedli je, ale bez násilí; báli se totiž, aby je lid nezačal kamenovat.
  27Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat:
  28„Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!“
  29Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi.
  30Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili;
  31toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů.
  32My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“
  33Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít.
  34Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; poručil, aby je na chvíli vyvedli ven,
  35a řekl: „Dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat.
  36Před nedávnem povstal Theudas a tvrdil, že je Vyvolený; přidalo se k němu asi čtyři sta mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic.
  37Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid; také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni.
  38Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo;
  39pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit – nechcete přece bojovat proti Bohu.“ Dali mu za pravdu;
  40zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili.“

  Je zřejmé, že spor byl o to učení, které chtěla židovská velerada zničit. Rusové chtějí Ukrajinu zotročit. To je něco jiného.

  Odpověď
 17. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Je pacifismus ušlechtilý, nebo je to špinavost (rezignace na pomoc týraným)? Přinesl appeasement (usmiřování) Daladiera a Chamberlaina vůči Hitlerovi v Mnichově 1938 dobré ovoce?“

  Že je pacifismus špinavost, si myslel Hitler:

  „Člověk, který říká: odmítám obranu svého osobního života, ten odmítl právo na svou existenci. Být pacifistou je bezcharakternost. Pro sebe sama totiž využívá pomoc ostatních, sám však nechce sebezáchovu vykonávat. U národa je tomu stejně. Národ, který není připraven bránit se, je bezcharakterní.“ (Řeč na shromáždění NSDAP: Židovský ráj nebo německý národní stát, Mnichov 27. 04. 1923)

  Ježíš však pacifisty na rozdíl od Vás a Hitlera blahoslaví (Mt 5:9) a své následovníky vybízí, aby před Římany „bezcharakterně“ (dle Vás jako „špinavci“) utekli do hor (Mt 24:15-20; L 21:20-22), namísto aby se jim společně se zéloty na obranu své vlasti hrdinně postavili s meči v rukách.

  Chcete snad raději následovat Hitlera než Ježíše?

  Kromě toho se domnívám, že appeasement Daladiera a Chamberlaina vůči Hitlerovi nebyl založen na principech evangelia, nýbrž na obyčejném politickém kalkulu, jímž chtěli tito politikové své národy jen ušetřit opakování hrůz 1. světové války. Takže těžko od nich očekávat nějaké dobré ovoce ve smyslu evangelia (J 15:4-5.8.16; Ř 7:4). Je-li někdo v moci hříchu, což politikové jsou, může nést jedině ovoce smrti (Ř 7:5).

  Napsal jste:

  „Bůh vyvedl Izraelce z egyptského otroctví a požehnal jejich válečnému úsilí proti kmenům v zaslíbené zemi Kanaán. Byl Bůh Izraelců válečník, zatímco křesťanský Bůh je pacifista? Jde vůbec o stejného Boha?“

  Proč tyto markiónovské otázky? Bůh Starého zákona je mimo jiné příměry vyobrazen také jako válečník (JHVH Ceva´ot = JHVH zástupů, tj. armád), protože izraelské království bylo jen královstvím pozemským, stejným jako jiná království tohoto světa (1 S 8:5.7.20.22). Ježíšovo království však není z tohoto světa (J 18:36), je od všech států tohoto světa naprosto odlišné, platí v něm jiné principy. Proto se na jeho obranu proti nepříteli nebojuje světskými zbraněmi (2 K 10:4), jako se bojovalo světskými zbraněmi za pozemské království izraelské. Jestliže jste tuto do očí bijící zcela odlišnou úroveň v NZ nepostřehl, jak důkladně pak asi Písmo čtete?

  Napsal jste:

  „Myslím, že pacifisté jsou pokrytci. Zneužívají svobodu slova vydobytou krví těch, kdo podobně jako Izraelci bojovali za svobodu, aby podkopali úsilí lidí, kteří usilují o udržení svobody.“

  Jestliže považujete pacifisty za pokrytce, proč se vůbec hlásíte k Ježíši, který právě pacifisty blahoslaví (Mt 5:9)? Byl snad Ježíš pokrytec, když hlásal pacifismus (Mt 5:39n; 26:52)? Musíte si vybrat, buď budete poslouchat pacifistu Ježíše, anebo budete poslouchat válečného štváče ďábla, který je hubitelem lidí od počátku (J 8:44).

  Z hlediska zélótů musel být Ježíš nepochybně pokrytcem, který odmítá bránit svou vlast proti Římanům, jejichž válečnou mašinerii dokonce přikazuje financovat (Mk 12:17), a který klidně toleruje zločiny Piláta (L 13:1-2). Ježíšovy následovníky pak museli zéloté považovat za zbabělce, kteří namísto toho, aby bránili svou vlast proti Římanům, tak na Ježíšův pokyn utekli do hor (Mt 24:15-20; L 19:43-44; 21:20-22).

  Chcete být raději světským politickým zélótou nebo Kristovým následovníkem? Musíte si vybrat. Nemůžete být obojím.

  Napsal jste:

  „Když je země ovládnuta totalitou, totalitní vládce je nespokojí s pouhým zotročením. Jeho ambicí je ovládat také duše zotročených.“

  Každá ke Kristu neobrácená duše je zotročená hříchem (J 8:33-34), bez ohledu na to, zda žije v „totalitní“ nebo ve „svobodné“ společnosti, mezi nimiž existují z hlediska zotročení hříchem jen zanedbatelné kosmetické rozdíly, jejich podstata je však stejná. Lidé v obou zmíněných typech společností jsou totiž úplně stejně mrtví ve svých přestoupeních a vinách (Ef 2:1.5), není mezi nimi žádného rozdílu.

  Napsal jste:

  „Například já, když jsem jako dítě nastoupil v roce 1959 do první třídy ZDŠ, byl jsem soustavně vychováván k hluboké nenávisti vůči Západu a lásce ke všemu sovětskému. A přiznávám, že jsem všem těm bludům hluboce věřil až do válečného napadení Československa Sověty v roce 1968.“

  No vidíte. Z Vašeho doznání plyne, že se u Vás vlastně nic zásadního nezměnilo. Tak, jako jste za minulého režimu naivně věřil oficiální komunistické propagandě (Pavlík Morozov atd.), tak dnes stejně naivně věříte oficiální liberálně-demokratické propagandě, která proklamuje sodomii, transgenderismus, potraty atd. přičemž démonizuje Putina, Trumpa, Orbána, Fica aj. Tedy žádná změna. Pořád stejná dětinská důvěra v to, co Vám kazatelé té či oné světské ideologie předkládají k věření. Já jsem ovšem té komunistické rétorice nevěřil ani v první třídě ZDŠ a stejně tak nevěřím té rétorice liberálně-demokratické dnes.

  Odpověď
 18. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Putin, Orbán a Trump vykreslují Západ jako místo propadlé satanismu, neboli všeobecné zkaženosti. Slovo „liberál“ je pro ně nadávkou. Útočí tak na samu podstatu západní civilizace založené na svobodě člověka. Je faktem, že svobodu mohou lidé zneužít a pak se jedná o svévoli. Znamená to tedy, že svoboda člověka je cosi nesprávného, že svoboda člověku škodí, že by měla být přísně omezena nebo zrušena?“

  Vaším klíčovým problémem je, že soustavně zaměňujete politickou „svobodu“ s evangelijní svobodou (L 4:18), kterou hlásá Ježíš (J 8:32.36). To jsou však dvě diametrálně odlišné věci. Židé si také mysleli, že jako semeno Abrahamovo jsou svobodní a nikdy nikomu neotročili (J 8:33). Ježíš je však vyvádí z omylu, když jim říká, že přestože jsou semenem Abrahamovým (J 8:37), jsou otroky hříchu (J 8:34) a jejich otcem je sám ďábel (J 8:44). Otrokem hříchu je proto každý, koho Ježíš nevysvobodil, a žádné politické „svobody“ jej z hříchu a ze smrti vysvobodit nemohou. Západ si s Putinem apod. nemají co vyčítat. Před Bohem jsou na tom úplně stejně.

  Napsal jste:

  „Křesťané v Německu po první světové válce nedokázali rozeznat, jaké nebezpečí pro jejich zemi a svět představuje ke křesťanství se hlásící Adolf Hitler. Je obrovskou hanbou, že s ním jak katolíci, tak protestanté kolaborovali.“

  Stejně tak by bylo možné tvrdit, že křesťané v západních zemích nedokáží rozeznat, jaké nebezpečí pro jejich země představují liberálně-demokratické režimy, které se často ke křesťanství formálně hlásí (různé politické strany s křesťanskými přívlastky nebo jednotliví politici). Je obrovskou hanbou, že jak katolíci, tak protestanté kolaborují s těmito režimy, ačkoli tyto režimy naprosto bezostyšně normalizují takové věci jako jsou cizoložství, pornografie, potraty, sodomie, transgenderismus, euthanasie, drogy a jiné tzv. západní hodnoty.

  Odpověď
 19. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Jeden ze způsobů jak morálně ospravedlnit agresi Rusů vůči Ukrajině je předstírání, že se jedná o válku proti prohnilým progresivistům… Podobná stanoviska vůči Putinovi zastává Donald Trump. Při přepadení Ukrajiny Putina dokonce pochválil… Dnes byl Trump odsouzen za podvody při uplácení pornoherečky… Když Biden v roce 2020 zvítězil a Kongres měl 6. ledna 2021 stvrdit výsledky voleb, končící prezident Trump burcoval své stoupence, aby „bojovali jako o život“ a vyzval je k pochodu ke Kapitolu…“

  Už zase zamořujete křesťanské fórum pomocí své oblíbené metody ctrl+c  ctrl+v světskou politickou a válečnou rétorikou? Proč raději nezůstáváte na půdě Nového zákona? Poněvadž jím nemáte šanci svůj žlučovitý militarismus obhájit?

  Napsal jste:

  „Já nejsem zastánce eutanazie. Pouze se mi zdá, že problém zbytečně zemřelých nizozemských pacientů je marginalitou ve srovnání se zbytečnou smrtí tolika nevinných ukrajinských vojáků i civilistů.“

  Je paradoxní, že Vás trápí zbytečná smrt tolika nevinných ukrajinských vojáků i civilistů, avšak dodávky dodávky zbraní a munice Ukrajincům kvitujete s povděkem. To Vám nedochází, že hlavní příčinou tolika zbytečných úmrtí na obou stranách konfliktu jsou právě ony zbraně a munice?

  Podle jednoho Ježíšova podobenství, si král si musí spočítat, kolik má vojáků, jestli má na to vytáhnout proti jinému králi:

  „Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s deseti tisíci utkat se s tím, kdo proti němu přichází s dvaceti tisíci? Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ještě daleko, a ptá se na podmínky míru.” (L 14:31-32)

  Stejně tak měl Zelenskyj s významně menšími počty vojáků i zbraní, dokud byl Putin „ještě daleko“, k němu vyslat poselstvo a jednat s ním o míru. A ne si zpupně myslet, že se může Putinovi postavit, ale pak všude po světě kňourat, že ho nechali ve štychu, a přitom se drze domáhat pomoci od nezainteresovaných států a svými tragikomickými výstupy v obligátním zeleném tričku emocionálně vydírat celý svět, aby mu zdarma na náklady cizích daňových poplatníků posílali zbraně i munici, a tímto zatahovat celý svět do cizí války, která vlastně vznikla jen díky onomu neslavně proslulému Majdanu, tzn. díky vzpouře proti Bohem ustanovenému presidentovi (Ř 13:1-2). A přesně kvůli této Zelenského zpupnosti, podporované našeptávači z Londýna, Washingtonu či kdoví odkud ještě, zemřelo tolik ukrajinských vojáků a civilistů, kterých tak želíte.

  Odpověď
 20. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „K čemu je nám justice (policie a soudy)? Vždyť pokud jim to není dáno z nebe, nemohou vrazi vraždit, lupiči loupit, totalita nemůže páchat holocaust atd.“

  Nese-li vládní moc meč (Ř 13:4), pak je jakožto ustanovená Bohem (Ř 13:1) oprávněna trestat vrahy a lupiče (policie, soudy atd.). Její pravomoc je tedy pochopitelně vyšší než pravomoc zločinců páchat zločiny. Pouze při absenci společenského řádu, kdy platí jen homo homini lupus, by byly pravomoci všech lidí rovnocenné.

  Se vztahy mezi jednotlivými státy je to však jinak než se vztahy mezi justicí a zločinci uvnitř nějakého státu. Každá vláda každého státu je totiž zřízena od Boha (Ř 13:1). Nad jednotlivými státy ovšem není žádný arbitr, který by měl Bohem svěřenou nějakou vyšší pravomoc. A jestliže se nějakému Bohem ustanovenému vládci nějakého státu nelíbí, co se děje v jiném státu, jemuž vládne jiný Bohem ustanovený vládce, může ho kritizovat nebo ho může i vojensky napadnout, ale to neznamená, že má k tomu od Boha nějaké vyšší oprávnění než stát, který si nastavil pravidla, která interně na svém území uplatňuje. Vládcové jednotlivých států jsou si rovnocenní. Žádný nemá vůči jinému nějaké nadpráví.

  Jestliže pak mezi nějakými státy dojde ke konfliktu, pak pochopitelně každá strana usiluje ospravedlnit svůj postoj jako oprávněný, nakonec však o tom, kdo „je v právu“ obvykle rozhodne jen hrubá síla – viz Ježíšovo podobenství v L 14:31-32, které vůbec neřeší, který z králů „je v právu“, ale pouze to, jak je silný. To je zkrátka svět, do něhož křesťané nemají nijak ingerovat.

  Pilát byl podle Ježíše ustanoven Bohem (J 19:11) a ačkoli Římané Judeu okupovali a Pilát tam páchal zločiny (L 13:1; také Flavius Josephus), Ježíš ani jeho učedníci to nijak neřešili.

  Napsal jste:

  „Je zřejmé, že spor byl o to učení, které chtěla židovská velerada zničit. Rusové chtějí Ukrajinu zotročit. To je něco jiného.“

  Spor byl nepochybně o ono učení, avšak toto učení bylo sanhedrinem považováno za stejně nebezpečné jako vzpoura Judy Galilejského či Theudy, poněvadž ve svých důsledcích mohlo v očích židovských představitelů způsobit zkázu židovského národa, jak dokazují slova Janova evangelia:

  „Přední kněží a farizeové shromáždili veleradu a říkali: „Co uděláme? Vždyť tento člověk činí mnohá znamení.
  Jestliže ho necháme tak, všichni v něho uvěří a přijdou Římané a vezmou nám toto místo i národ.“
  Jeden z nich, nějaký Kaifáš, který byl onoho roku nejvyšším knězem, jim řekl: „Vy nic nechápete;
  ani nemyslíte na to, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“ (J 11:47-50)

  Takže toto učení bylo sanhedrinem vnímáno jako stejně nebezpečné jako válečná invaze. Proto je možné Gamalielova slova aplikovat i na ruskou invazi na Ukrajinu. O žádnou poloviční pravdu tedy nejde.

  Odpověď
 21. to P. Ašer

  Pacifismus a appeasement

  Podle vás Ježíš vyhlásil pacifismus v horském kázání touto větou: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.“ Výraz pokoj je velmi mnohoznačný, takže je otázkou, co se tím výrazem myslí. Myslíte tím pokoj jako v Severní Koreji, kde lidé bez nejmenšího odporu plní úkoly vlády a úřadů, protože za jim hrozí perzekuce? Já si myslím, že Ježíš měl na mysli jiný pokoj. Skutečným pokojem je čisté svědomí, tedy absence křivd mezi lidmi, kde lidé nežijí ve strachu jeden z druhého. To je opravdový mír. Pacifistům je však zcela lhostejné, zda se druhým děje křivda a nehnou prstem, aby jim pomohli. Ježíš však v horském kázání řekl: „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ A také: „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ Pacifistům je spravedlnost (pro druhé) naprosto lhostejná.¨

  Ptal jsem se, zda bylo správné usmiřování Hitlera v Mnichově Chamberlainem a Daladierem. Dověděl jsem se, že byli politici, tudíž ničemové. O správnost appeasementu ani slovo. Používáte stejnou argumentaci jako Kateřina Konečná: „Ptejte se mě na co chcete a já si budu mluvit o čem chci já (o něčem úplně jiném).“ Férovost není vaší silnou stránkou.

  Odpověď
 22. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Výraz pokoj je velmi mnohoznačný, takže je otázkou, co se tím výrazem myslí. Myslíte tím pokoj jako v Severní Koreji, kde lidé bez nejmenšího odporu plní úkoly vlády a úřadů, protože za jim hrozí perzekuce? Já si myslím, že Ježíš měl na mysli jiný pokoj.“

  Ježíš měl na mysli opravdu jiný pokoj (mír), totiž ten, který dává jen on sám, ne ten který dává tento svět (J 14:27), tedy pochopitelně za Ježíšův pokoj nelze považovat ani ten domnělý pokoj v Severní Koreji. Blahoslavení jsou proto ti činitelé pokoje (Mt 5:9), kteří světu přinášejí evangelium pokoje (Mt 10:13; Ef 6:15), tzn. pokoj Božího království, který jim dává Duch svatý (J 14:26; Ř 14:17; 2 Te 3:16), ne ti, kteří vytvářejí ve světě jen zkarikovanou napodobeninu pokoje (1 Te 5:3), přičemž opravdový pokoj svět nezná (Ř 3:17). Bez Božího ducha totiž nějakými světskými prostředky skutečného pokoje nelze dosáhnout (Ř 8:6; Ga 5:22).

  Napsal jste:

  „Pacifistům je však zcela lhostejné, zda se druhým děje křivda a nehnou prstem, aby jim pomohli. Ježíš však v horském kázání řekl: „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ A také: „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ Pacifistům je spravedlnost (pro druhé) naprosto lhostejná.¨

  Opět mícháte hrušky s jablky, když nerozlišujete mezi spravedlností tohoto světa a spravedlností Božího království. Vy vlastně kritizujete Ježíšův pacifismus z pozic Hitlera, s nímž souzníte (bezcharakternost, špinavost), protože Ježíš měl na mysli právě takový pokoj (mír), který zastavuje zlo tím, že mu neodporuje jiným zlem (Mt 5:39n; Mt 26:52), nýbrž jedině dobrem (Ř 12:14.17.21). Se zbraní v ruce nikdy onen Ježíšův mír (pokoj) nevytvoříte.

  A pokud jde o to, že pacifistům je lhostejná spravedlnost? Jednak jde o to, jakým pacifistům, zda světským nebo ježíšovským, jednak pacifistům ježíšovským je spravedlnost tohoto světa lhostejná proto, že byla lhostejná i samotnému Ježíši (L 12:13-14; 13:1-2). Takže když mluvil v horském kázání o spravedlnosti (Mt 5:6.10), měl evidentně na mysli spravedlnost Božího království (Mt 6:33; srov. Ř 14:17), ne spravedlnost tohoto světa, která je relativní čili ošidná a nikdy tak skutečnou spravedlností není. Není tedy důvod po takové pseudospravedlnosti hladovět a žíznit (Mt 5:6).

  Napsal jste:

  „Ptal jsem se, zda bylo správné usmiřování Hitlera v Mnichově Chamberlainem a Daladierem. Dověděl jsem se, že byli politici, tudíž ničemové. O správnost appeasementu ani slovo.“

  Jak bych mohl psát něco o správnosti jejich appeasementu? Ke světským pacifistům lze uvést jen tolik, že celý svět ve Zlém leží (1 J 5:19) bez ohledu na to, zda zrovna usiluje o válku nebo o mír. Zkrátka vše, co je ze světa, je tak či onak zlé. Tedy i appeasement Chamberlaina a Daladiera. Ježíš blahoslaví činitele pokoje (Mt 5:9), který dává on, ne činitele pokoje, který dává tento svět (J 14:27), zatímco Chamberlain a Daladier usilovali o onen zdánlivý pokoj, který dává tento svět. Neusilovali tedy o mír na základě Ježíšových slov, nýbrž usilovali o něj na základě své politické vypočítavosti, kterou jednak chtěli zabránit další válce, jednak alespoň Chamberlain chtěl získat čas k tomu, aby Anglie mohla dozbrojit a být tak lépe připravena na válku, podobně jako Minské dohody měly posloužit Ukrajině k získání času na dozbrojení (viz A. Merkel). Chamberlain ani Daladier tedy podpisem Mnichovské dohody neusilovali o mír proto, že by pro ně stejně jako pro Ježíše bylo naprosto nepřípustné odpírat zlému zbraněmi (Mt 5:39n; 26:52), nýbrž jen proto, že se jim válka v danou dobu ještě nehodila a potřebovali ji oddálit. Jejich mír byl proto jen falešným mírem, po němž na ně přišla zhouba, jak je psáno podobně o falešném míru krátce před Ježíšovým druhým příchodem:

  „Když lidé budou říkat: ‚Pokoj a bezpečnost‘ (Vg.: pax et securitas), tehdy na ně znenadání přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou.” (1 Te 5:3)

  Napsal jste:

  „Používáte stejnou argumentaci jako Kateřina Konečná: „Ptejte se mě na co chcete a já si budu mluvit o čem chci já (o něčem úplně jiném).“ Férovost není vaší silnou stránkou.“

  Vaše poznámka zpochybňující mou férovost a zcela nesmyslně mě připodobňující ke K. Konečné je vzhledem k výše nastíněné distinkci mezi světským appeasementem a Ježíšovým pokojem (mírem) jaksi mimo mísu.
  Ale když už jste s tou férovostí začal, položím Vám otázku: Bylo by pro křesťana férové vzít samopal a jít zastřelit třeba Putina či Kima, tudíž nepřihlížet lhostejně nespravedlnostem, které páchá?

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář