Rick Warren / Zaměř se na to, co přetrvá do věčnosti

Viditelné věci nejsou věčné, ty neviditelné však věčné jsou. Proto upíráme svou mysl k neviditelnému.“  2. Korintským 4,18 (podle autorem zvoleného překladu Contemporary English Version)

Pokud mají lidé naději, mohou si poradit s nesmírnými frustracemi, dlouhým čekáním i utrpením. 

Při ztrátě naděje se však lidé vzdávají. 

Ježíš přináší jedinou naději, která je věčná. A je to naděje, která nikdy nezklame. K pochopení naděje tkvící v Ježíši však potřebuješ správný úhel pohledu.

Znamená to nehledět jen na to, co se děje teď. Nezaměřuj se jen na to dočasné, nýbrž na to, co přetrvá do věčnosti. Věnuj například více pozornosti Božímu slovu než zprávám na svém chytrém telefonu.

Potíže netrvají věčně, naděje v Bohu však ano. Bible říká: „Toto trojí bude pokračovat věčně: víra, naděje a láska. A největší z nich je láska“ (1. Korintským 13,13 – podle autorem zvoleného překladu New Century Version).

Na zdi kanceláře mám plaketu s vyrytým hebrejským písmem. Lidé se mě pořád ptají, co ta hebrejština znamená. Odpovídám prostě: „Že i tohle pomine.“

Rád se na ten text dívám, když prožívám nějakou těžkou dobu. Připomíná mi, že jakákoli moje současná situace je jen dočasná. Žádný problém není ve tvém životě navždy. Pomine! A dokonce ani žádný chronický, celoživotní problém si neponeseš s sebou na věčnost. 

Pavel nám to připomíná ve 2. Korintským 4,18:(podle autorem zvoleného překladu Contemporary English Version):„Viditelné věci nejsou věčné, ty neviditelné však věčné jsou. Proto upíráme svou mysl k neviditelnému.“ 

Tvé problémy do věčnosti nepřetrvají. Ani pandemie koronaviru, ani hospodářská nejistota.

V Božím veškerenstvu jsou však věci, které nemůžeš vidět a které do věčnosti přetrvají. Přetrvá víra, naděje i láska. A pokud skládáš svou důvěru v Ježíši, budeš přebývat s Bohem na věčnosti už navždy. 

Slož v Ježíši svou naději! „Přestaňte se vléci s očima k zemi, nenechte se vstřebávat tím, co je přímo před vámi. Vzhlédněte a bděle sledujte dění kolem Krista – právě tam probíhá to důležité! Vizte věci z jeho perspektivy“ (Koloským 3:2 – podle autorem zvoleného překladu The Message).

Tvá naděje v Kristu se stane nadějí, která došla naplnění, 

Otázky k zamyšlení

 • Jak to v této nejisté době vypadá s tvou nadějí vkládanou do Ježíše?
 • Jak můžeš pomáhat jiným, aby si zachovali naději v Kristu?
 • Znáš nějaké příklady věčných věcí, na které se tváří v tvář potížím můžeme zaměřit?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

2 Komentáře

  • Olga Nedbalová

   Ano a proto je dobré se soustředit na to pravé, nepomíjející slovo. Věčná, nadčasová, univerzální pravda = Ježíš Kristus, náš Pán a Spasitel.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář