O Letnicích si připomeňme íránskou církev – jednu z nejstarších na světě 

Paměť je krátká a důležité informace se mohou časem ztratit. Tato mlha kolektivní paměti a následné události mohou ovlivnit to, čemu budoucí generace věří nebo co si myslí, a následně i to, jak budou jednat.

Vezměme si například Írán. Série událostí, ke kterým došlo v roce 1979 v Íránu, zásadně změnila podobu země, konkrétně svržení šáha, nástup ajatolláha, masivní protesty a vznik Islámské republiky.

Díky těmto událostem západní svět považuje Írán za islámský národ. Pravdou však je, že Írán je domovem nejstarší církve na světě. 

Víte, v den Letnic, jak dokládá novozákonní kniha Skutků, se zrodila celosvětová církev. Íránci byli u toho a patřili mezi první křesťanské konvertity.

SOUVISEJÍCÍÍránští muslimové nacházejí Ježíše skutečně zázračným způsobem: Bůh používá sny

Když čteme Lukášovo vyprávění ve Skutcích 2, dojde k něčemu úžasnému. Duch svatý sestupuje na apoštoly a jejich následovníky a dává jim schopnost mluvit jinými jazyky. Zástupy shromážděné v Jeruzalémě na svátek Šavuot stály zmatené tím, co viděly. Tito muži pocházeli z různých krajů, z nichž každý má svůj vlastní jazyk.

Ve Skutcích 2 se píše:

„A oni se divili a žasli a říkali: ‚Což nejsou všichni ti, kdo mluví, Galilejci? A jak to, že je slyšíme každý ve svém rodném jazyce? Parthové a Médové a Elamité a obyvatelé Mezopotámie'“.

Lukáš pak uvádí celou řadu dalších přítomných národností.

Všimli jste si prvních tří jmenovaných: „Parthové, Médové a Elamité“? Všechny tyto skupiny lidí pocházely z Persie, která je dnes známá jako Írán!

Toto rozmanité shromáždění v Jeruzalémě podtrhuje mnohonárodnostní dopad Letnic, které se staly zakládajícím okamžikem nejen pro lidi v Jeruzalémě, ale i pro mnoho vzdálených zemí, včetně Persie.

Skutky pokračují: 

„…slyšíme je vyprávět v našich jazycích o mocných Božích skutcích.“

Události, které se odehrály v Jeruzalémě před více než 2000 lety, stále rezonují v náboženském prostředí současného Íránu.

Po Letnicích se křesťanství rozšířilo do celého světa. V Persii křesťanství velmi rychle zapustilo kořeny a první křesťanské komunity vzkvétaly.  

V Íránu však měl moc zoroastrismus, falešné náboženství. Perská vláda byla zoroastrická a křesťané čelili pronásledování. Perská dynastie věřila, že křesťané jsou stoupenci konkurenční Římské říše, a uvalovala na ně vysoké daně. Když křesťanští představitelé odmítli uvalení těchto daní na své souvěrce, tehdejší vládce prohlásil, že křesťané budou za neloajalitu usmrceni.

Přestože bylo křesťanství v Íránu menšinové, věřící se scházeli při uctívání Krista. Zoroastrismus byl nakonec nahrazen islámem. Křesťané čelili těžkostem, například nuceným konverzím a mučednické smrti. Přesto vytrvali a v průběhu staletí se přizpůsobili změnám v kultuře a politice.

V moderní době íránští křesťané nadále projevují odolnost. Praktikují svou víru v šíitské muslimské společnosti, a to navzdory přísným předpisům zavedeným Íránskou islámskou republikou. Tato pravidla se zaměřují zejména na ty, kteří konvertují od islámu. Kristovo světlo se nedaří uhasit, protože mnozí se i dnes scházejí k bohoslužbám v podzemních církvích a tajně praktikují svou víru, aby se vyhnuli pronásledování.  

Ještě překvapivější je, že křesťanství v Íránu roste! Ta úplně první semínka evangelia – zasetá těmi prvními Parthy, Médy a Elamity, kteří se vrátili a sdíleli svého nově nalezeného Spasitele – se nyní rozrostla v obrovské množství živých, v Bibli věřících a Ježíše uctívajících sborů.

Věřím, že Írán bude prvním muslimským národem, který se obrátí k Bohu. Bůh v Jeremiášovi 49,38 říká: „Svůj trůn postavím v Elamu.“ 

Íránci byli u samého zrodu křesťanské církve a z Boží milosti budou i nadále používáni k získávání stále většího počtu muslimů pro Krista.

Autor: Dr. Hormoz Šariat je zakladatelem organizace Iran Alive Ministries, která využívá satelitní televizi k oslovení milionů ztracených a zlomených lidí v Íránu a na Blízkém východě. Je autorem knihy Iran’s Great Awakening.

Zdroj: The Christian Post Datum: 21. května 2024 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Z

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář