Procházej: víra

Židům 4:14-16 ... Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme…

Deuteronomium 32:4b ... Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. Milí přátelé věrného Boha – Věrnost jako vlastnost jistě všichni známe. Je…