Studie ukázala, že mezi mladými Brity dochází k duchovnímu probuzení 

Podle nového průzkumu by generace Z mohla být na pokraji duchovního probuzení.

Nový průzkum Institutu pro vliv víry na život (IIFL) zjistil, že míra religiozity je u lidí ve věku 18-24 let vyšší než u jakékoli jiné věkové skupiny.

SOUVISEJÍCÍAnglikánská církev zaznamenala prudký pokles návštěvností dětí na bohoslužbách 

Zpravodajský portál Premier Christian News informuje, že průzkum, který provedla společnost Whitestone Insight ve skupině více než 2 000 dospělých ve Velké Británii, ukázal, že 69 % respondentů věří tomu, že jejich víra významně ovlivňuje jejich život. Naproti tomu pouze 51 procent osob starších 65 let s tímto tvrzením souhlasilo.

Dalších 72 procent respondentů přiznalo, že jim jejich víra pomáhá najít smysl života, opět ve srovnání s pouhými 47 procenty osob starších 65 let.

Mladší skupiny věřících ve Spojeném království také častěji měly různorodou skupinu přátel, což naznačuje vyšší míru tolerance k lidem, kteří se od nich liší.  

Sedmdesát šest procent osob ve věku 18-24 let mělo přátele s jinou vírou nebo přesvědčením, než je jejich vlastní. 

Na rozdíl od jiných generací však byli také flexibilnější, pokud jde o vlastní víru, a projevovala se u nich otevřenost k přiklonění se k jiným náboženstvím.

Čtyřicet pět procent respondentů uvedlo, že jsou ochotni změnit názor na své náboženství, zatímco mezi lidmi ve věku 60 let a staršími je to jen 22 procent.

Nedávné údaje Národního statistického úřadu ukázaly, že ti, kteří se v současné době hlásí k muslimské víře, jsou nejmladší, zatímco ti, kteří se hlásí ke křesťanství, patří k nejstarším.

Celkově výzkum naznačuje, že generace Z je myšlence Boha otevřenější než starší generace mileniálů.

Charlotte Littlewoodová, vedoucí výzkumná pracovnice společnosti IIFL, řekla: „Výsledky ukázaly, že zatímco z právního i politického hlediska se Spojené království obecně sekularizuje, britská mládež je věřící více než ti, kteří jsou o půl století starší.“

„Víra má pro generaci Z ve srovnání s předchozími generacemi vyšší hodnotu, význam a dopad,“ uvedla Littlewoodová pro Premier Christian News. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 26. května 2024 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář