Procházej: křesťanství

Londýn/Dublin – St. Martyr’s Free Church v Edinburghu je součástí bohaté křesťanské historie ve Skotsku. Dnes je z jeho prostoru Frankensteinův bar, který…

Hadjadj ve svých esejích a přednáškách rozvíjí řadu vzájemně se doplňujících a překrývajících obrazů, které lze s jistým zjednodušením interpretovat takto: Moderní…

Populismus je politický přístup spočívající ve snaze oslovit běžného člověka, který se domnívá, že nemá na nic vliv, že nemá zastání a…