Co se můžeme naučit z obrácení Ayaan Hirsi Aliové

Ayaan Hirsi Aliová se stala obětí těch nejhorších projevů náboženského fundamentalismu. V pěti letech jí na přání člena rodiny v Somálsku obřezali. Ve čtyřiatřiceti letech byla svědkem brutální vraždy svého přítele. Muslimský extremista zastřelil filmového tvůrce Thea van Gogha a před smrtí mu na tělo připevnil vzkaz nožem. Byl to vzkaz pro Hirsi Aliovou, ve kterém ji informoval o tom, že ji čeká poprava, protože odpadla od muslimské víry.

A přesto Hirsi Aliová posledních dvacet let hájila muslimské ženy, bojovala za lidská práva a donedávna se hlásila k novému ateismu. Právě poslední zmíněná skutečnost je důvodem, proč její nejnovější článek Why I Am Now a Christian (Proč jsem se stala křesťankou) vyvolal na internetu takový rozruch.

Je Hirsi Aliová křesťankou?

„Jediná věrohodná reakce [na úpadek Západu]… spočívá v naší touze udržet dědictví židovsko-křesťanské tradice,“ píše Hirsi Aliová v rámci popisu obrácení. „Moji ateističtí přátelé pro stromy neviděli les. Tím lesem je civilizace postavená na židovsko-křesťanské tradici.“

SOUVISEJÍCÍ Pro Ježíše jsem opustil hnutí New Age 

Je to dojemná úvaha, kterou bylo pravděpodobně těžké napsat – vždyť Hirsi Aliová má proti sobě několik fatev za otevřenou kritiku islámu a „proroka“ Mohameda a její konverze ke křesťanství jen těžko utiší kontroverze.

Když jsem však četl její vysvětlení nově objevené víry, zaujala mě jedna věc – jméno Ježíše Krista zmínila jen jednou. To možná vysvětluje některé skeptické reakce z určitých koutů internetu. Sloupkař Washington Post a islámský učenec Šádí Hamíd označuje obrácení Hirsi Aliové za „zcela účelové“ a tvrdí, že její vyprávění postrádá „sebemenší známku upřímné víry“.

Rod Dreher zaujímá mírnější postoj a obrácení Hirsi Aliové vnímá jako odraz jeho vlastní nedokonalé cesty k víře. „Jen málokdo z nás uvěřil způsobem, že by jeho obrácení bylo zcela průkazné a intelektuálně přijatelné,“ píše Dreher. „Dnes je nedokonalou křesťankou, zítra může být dokonalejší křesťankou.“ Obrácení Hirsi Aliové vyvolala také spekulace mezi evangelikálními křesťany, kteří se snaží zjistit, zda skutečně věří, nebo svou víru jen předstírá.

Aby bylo jasno: nechci tady jako hnidopich rozebírat příběhy o obrácení. Na základě četných rozhovorů s druhými křesťany jsem pochopil, že Bůh si používá všechny typy prostředí, zkušeností a darů jako katalyzátory, kterými je uvádí do světla své pravdy. Pokud touha zachránit západní civilizaci přivede někoho do Ježíšovy náruče, chvalme Boha.

Křesťanství a Západ

Cesta Hirsi Aliové ke Kristu však vyvolává otázku, která přesahuje příběh jakékoli konkrétní osoby, dokonce i intelektuální karyatidy, jako je ona. Je to otázka týkající se nás všech, kteří svou křesťanskou víru přivazujeme ke stěžni společenské kritiky a plujeme po neklidných mořích politického života. Používáme Ježíše jako nástroj k záchraně západní civilizace, nebo jsme pronikli do hlubokých tůní západního myšlení a Ježíše jsme našli na dně?

SOUVISEJÍCÍ – Když do vaši ulice vtrhne okultismus 

Boj o sladění křesťanské víry s politickými cíli byl výzvou pro celou řadu největších západních myslitelů – od Wilberforce po Washingtona. Dosáhnout společenského vítězství s nedotčenou duší není snadné. Nyní je řada na Hirsi Aliové a také na nás.

Není to nemožné. Základní cíle Západu nejsou v rozporu s poselstvím Ježíše, kterého já a miliardy dalších prohlašujeme za Pána a Spasitele. Obhajoba svobody „těch nejmenších“, ochrana lidské činnosti, kterou vyzdvihuje volný trh, a plnohodnotná obrana lidské důstojnosti jako protiváha nihilismu a expresivního individualismu – to jsou cíle křesťana stejně jako cíle západní civilizace.

Současné hrozby Západu jasně vykreslují celou situaci: barbaři stojí před branami, a to jak ve vzdálených zemích, tak v amerických městech. Před dalšími kroky, ať už doma, nebo v zahraničí, je nutné si uvědomit, že mnoho těchto barbarů považuje zničení křesťanství za nedílnou součást zničení Západu. S tím, jak se množí útoky na Západ, sílí i útoky na křesťanství – nemělo by nás překvapovat, že současná situace poskytuje příležitost evangelizovat ty, kteří za nejdůležitější považují přežití západní civilizace.

Ježíš je víc

Ale právě zde se nejznatelněji ukazuje rozdíl: můžete být křesťany, aniž byste se vrhli do války za záchranu Západu (ačkoli mám za to, že je to přirozený důsledek víry). Ale nemůžete být pravými křesťany, pokud nepřijímáte osobu a dílo Krista.

Biblický Ježíš nepřišel obnovit rozvrácené společenské instituce Západu ani bojovat proti ničivému vlivu woke kultury a totalitarismu. Přišel kvůli něčemu mnohem radikálnějšího – aby vysvobodil obyčejné lidi z moci hříchu, který přebývá v našich duších. „Kristovo učení nejenže vymezuje jedinečnou úlohu náboženství jako něčeho odděleného od politiky,“ pokračuje Hirsi Aliová v pojednání o svém obrácení, „ale vede také k soucitu s hříšníkem a pokoře věřícího.“

Skutečnost, že se Hirsi Aliová příliš nezaměřuje na Ježíše, podle mě neznamená, že ho nechápe nebo v něho nevěří jako někoho, kdo tvoří podstatu křesťanství. Vztah k Ježíši je mnohem složitější vyjádřit lidskými slovy než vztah k západní civilizaci.

Teolog Richard Niebuhr ve své klasické knize Christ and Culture (Kristus a kultura) z roku 1951 hovořil o „dvojím pohybu – od světa k Bohu a od Boha ke světu“. Tyto dva principy musí denně uplatňovat všichni křesťané, dokonce i intelektuálové jako Hirsi Aliová, pokud chápou podstatu křesťanství. Je Ježíš, o kterém mluvíme v neděli a kterého uvádíme jako důvod našeho působení v politice, schopný pouze pozvednout ekonomiku, zvrátit společenský úpadek a postavit se zuřivému sekularismu naší doby?

Jako křesťané musíme věřit, že je víc – Boží Syn vyžadující věrnost nad jakoukoli civilizací, který nabízí život a odpuštění věčnější než ty, jež nabízí jakýkoli vůdce nebo vláda. To je ta krásná část podstaty křesťanství – a možná právě tu bychom si my, politicky aktivní křesťané, měli více osvojit.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Isaac Wilour Zdroj: The Gospel Coalition Překlad: Tomáš Zálešák Datum: 7. prosince 2023 Foto: Wikimedia Commons – Ayaan Hirsi Aliová

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář