Když do vaši ulice vtrhne okultismus 

„Tomu bys nikdy nevěřil,“ prohlásila moje manželka, když vešla do domu po rozhovoru s naším sousedem. „John je satanista.“

John byl jeden ze sousedů v činžovním domě, kde jsme bydleli. „Vážně?“ Až jsem se zakoktal, když mi to řekla. „Takhle ti to přímo řekl? To tedy jako že mluvil o satanovi – o ďáblovi?“ Zasypal jsem ji otázkami.

No ano, ano, ano. O ďáblovi, řekla mi. Oba nás to ohromilo. Vnímali jsme silnou výzvu milovat své sousedy a budovat si s nimi vztahy, jenže – vztah se spojencem našeho duchovního nepřítele? Tohle už člověk vnímá jinak. 

Se slovy o tom, co je nepřítel zač, oč mu jde a proč bychom ho nikdy neměli podceňovat, si Bible nebere servítky (1 Pt 5,8-9). V evangeliích i v knize Skutků vidíme, že na snahy vydělávat na okultismu (Skutky 8.13) učedníci okamžitě kázeňsky reagovali. Náš nepřítel je opravdu hrozivý.

SOUVISEJÍCÍ5 důvodů, proč je generace Z připravena na duchovní obnovu

Vedoucí služby uzdravování a modliteb v našem sboru má zkušenost z práce s lidmi, kteří se zapletli s okultismem. Poslali jsme jí mail. Její doporučení bylo prosté: modlete se za něj a za jeho rodinu, buďte otevření pro vztahy, ale současně na stráži.

To je dobrá biblická rada pro ty, kteří bydlí v sousedství někoho, kdo se otevřeně zabývá pohanskými praktikami, ale i pro ty, kteří pracují v blízkosti nějakých okultních podniků či jiných míst, kde se provozují činnosti přímo zaměřené proti naší víře, nebo pro ty, kteří kolem takových míst chodí. Je to podobný scénář; podívejme se tedy v této souvislosti na radu naší sestry.

Modlete se

Modlete se za ně tak často, jak jen můžete (1 Te 5,17). Při každém příchodu nebo odchodu z práce nebo když půjdete kolem jejich podniku se modlete za lidi procházející dveřmi dovnitř nebo ven. Modlete se za vedení podniku i jeho zaměstnance a zákazníky. Všichni lidé jsou stvořeni k Božímu obrazu. Potřebují jeho spásu a milost. Snaží se vydělávat si na živobytí nebo uspokojovat své potřeby způsobem, který jim připadá nejlepší.

SOUVISEJÍCÍ – „Předmětem veškeré touhy se vám stává uctívání“: studentova rekapitulace osm měsíců po probuzení v Asbury 

Poučení vám přitom poskytnou Pavlova slova o oblečení Boží zbroje (Ef 6,10-18), zvláště spojíte-li modlitbu s hlubokou a trvalou závislostí na Boží (nikoli vaší) síle potřebné pro boj. Modlete se za věci, které může vykonat jen Bůh: za spásu těch lidí, aby prohlédli iluzi, jíž je nepřítel obelhává o své nadvládě a moci – a aby se setkali se skutečnou mocí Krista a Ducha svatého. 

 Modlete se za to, co může vykonat jen Bůh

Pomůže vám, když si připomenete, že jsme sami všichni kdysi zbloudili v tom, čemu jsme věřili; možná jsme nepraktikovali okultismus ani neprovozovali podnik, který na něm vydělává, ale v některém bodě života jsme všichni byli dětmi hněvu jako Efezští (Ef 2,1-3, Český studijní překlad). Ty i já jsme potřebovali (a dosud potřebujeme) Boží milost. A právě tak ji potřebují oni. 

Zapojte se

Nevidíme, že by Ježíš utíkal před lidmi potýkajícími se s démonickou posedlostí, nebo že by s nimi odmítal mluvit. Nikoli: ptá se po jménech (Lukáš 8,30). Vyučuje vysvobozené (verš 35). Obnovuje rodinné vztahy (9,42) a lidi dříve posedlé zve, ať s ním naváží vztah (8,2).

To jako kdyby odporovalo veškerému očekávání; pokud však znáte lidi, kteří provozují nějaký okultní podnik nebo v něm pracují, požádejte Pána o příležitosti do toho vstoupit. Základem těla Kristova je obecenství. Lidé, kteří okultismus provozují, se potřebují setkat s Ježíšem – a to se může uskutečnit díky vám. Mohu téměř ručit za to, že když se budete modlit, aby se vaše cesty zkřížily a abyste se s lidmi pobývajícími v té provozovně setkali, příležitost se vám naskytne. A mějte na paměti, že je to boj Páně, nikoli váš. 

SOUVISEJÍCÍ – Chcete zasáhnout svět? Evangelizujte církev 

Rozum ovšem radí k opatrnosti: vyhněte se podpoře toho podniku a nejásejte příliš nad tím, co prodávají. Při navazování vztahů se sousedy si dejte pozor, abyste se sice něco dozvěděli o nich samých (například proč ten obchod rozjeli), ale abyste přitom nepodlehli zvědavosti týkající se jejich výrobků a služeb, což by vás mohlo uvést do pokušení. 

A konečně: vnímavě rozpoznávejte, kdy vás Duch svatý vede k zapojení a kdy naopak k odstupu. Zažijete patrně chvíle, kdy Duch říká: „Pozor, nebezpečí!“ Je moudré naslouchat, jak vás v těchto chvílích Duch vede; víte přeci, že občas je na místě ďábla napomenout (Mt 4,1-11). 

Následujte Boha tam, kam vás povede

Rada, kterou nám dala vedoucí našeho sboru – modlit se, zapojit se a přitom být opatrný – je moudrá, ať už máte za souseda satanistu nebo pracujete poblíž okultního podniku, jako je například kasino nebo jiný podnik, jehož cíle jsou v rozporu s plánem, který má Bůh pro Váš rozkvět. 

Není správné stát stranou a řešit situaci kritikou nemravnosti a hříchu! Vždyť Kristus je milosrdný, a hříšní jsme i my. V pokoře se za ně modlete a buďte připraveni prokazovat jim Kristovu lásku.

Jak to bylo s námi a sousedem Johnem dál? Seznámení s ním jsme se nevyhnuli – naopak jsme si s ním i s jeho dětmi povídali. A za tu rodinu jsme se neúnavně modlili. Nevíme, zda něco z toho změnilo jeho úhel pohledu, ale to možná nebyla úloha, kterou jsme měli v jeho příběhu sehrát. Ta snad přísluší už někomu jinému – možná ani vám ne. Modlete se, zapojte se a sledujte, kam vás Bůh vede. 

Autor: Andrew Smith  Překlad: Ivana Kultová Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 13. listopadu 2023 Foto: Pixabay, ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář