Procházej: satan

Často vo svojom živote prežívame zmätok a trápenie pre to, že podceňujeme (alebo celkom ignorujeme) nepriateľa svojej duše. Len zriedka myslíme na satana…

Itálie - Mezinárodní asociace exorcistů publikovala kniha, původně zamýšlenou pouze pro úzký okruh kněží, kteří jsou v katolické církvi pověřeni touto službou, se…