Moje tělo, moje volba? Podle Francise Chana Bůh říká: „Nic není tvoje“  

Pastor Francis Chan kritizoval oblíbené heslo „moje tělo, moje volba“ a minulý pátek na křesťanském festivalu prohlásil, že „Bůh říká, že nic není tvoje“.

Podle Christian Post čtyřiapadesátiletý bývalý pastor kalifornského sboru Cornerstone Community Church vystoupil na stadionu Arrowhead v Kansas City. Ve svém kázání Chan hovořil o starozákonní knize Job a uvedl, že Job byl mužem, který byl „bezúhonný a přímý“, protože se „bál Boha“ a „odvrátil se od zlého“. 

SOUVISEJÍCÍFrancis Chan varoval církev před rozdělením

Stejně jako Bůh obdivoval Joba pro jeho poslušnost, Chan řekl, že Bůh možná obdivuje dnešní křesťany, kteří jsou pro ochranu života a nebojí se o svůj postoj podělit s ostatními. 

„Je možné, že Bůh říká: Podívejte se na tuto generaci,… podívejte se na tyto lidi, oni nehodlají ustoupit od Božího slova, skutečně věří v soudný den, jsou ochotni to hlásat, jsou skutečně ochotni mluvit za hlasy nenarozených dětí, necouvnou před tím?“  

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Pro každého z nás, kdo si myslí, že může přijít do Boží přítomnosti a říct: Bože, proč jsi mě stvořil takového? Proč jsem si tím prošel? Tohle je moje tělo, moje volba. Bůh říká: Ne, počkej chvíli. Ne, nic není tvoje. Já jsem tento svět stvořil svým slovem. Svět je Hospodinův a všechno v něm. Všechno stvořil On. A On mi nedluží žádné vysvětlení.“ 

Chan také odkázal na Izajáše 66,2, kde Bůh říká: „To je ten, na koho pohlédnu, ten, kdo je pokorný a zkroušený v duchu a chvěje se před mým slovem.“  

„Chvějete se před Božím slovem? Chvějete se? Protože pokud chceš, aby si tě Bůh vyvolil a viděl tě, musíš se třást před jeho slovem. Třeseš se před Jakubem 4,6, kde se píše: Bůh se staví proti pyšným? Jestli je někdy nějaký verš, před kterým je třeba se třást, pak je to možná právě tento,“ řekl americký evangelikální pastor. 

SOUVISEJÍCÍFrancis Chan: Církev se musí přestat omlouvat, co Bůh říká, že je správné a špatné v politicky korektní kultuře

Chan varoval posluchače před tím, aby se stali podobnými těm, kteří říkají, že jsou křesťané, ale „nejsou blízko Bohu, ne Bohu Bible“. Dodal, že „mohou zpívat … [a] plakat, mohou mluvit o svém ztišení, ale pokud jsou pyšní, pak nejsou příliš blízko tomuto trůnu“. 

„Nejblíže Bohu jsou ti, kteří jsou nejpokornější. Rozumíte tomu Bohu, ke kterému se modlíme? Když byli lidé blízko Bohu, nebyli pyšní. Kdykoli tedy vidím ve svém životě pýchu, odpověď na ni není: Dobře, pokusím se být pokornější. Ne. Zkusím se přiblížit Bohu. Protože když jsem v Boží přítomnosti, pýcha tam nebude,“ kázal. 

Chan uvedl, že v knize Job satan oslovuje Boha slovy, že Job je poslušný jen proto, že je „požehnaný“ mnoha věcmi, a tak Bůh dovolí satanovi, aby Joba připravil o bohatství a rodinu. 

Jobovi přátelé, kteří jsou představeni na konci druhé kapitoly, začínají zpochybňovat Jobovu poctivost a poslušnost Bohu, což Job ve svých odpovědích důrazně popírá. 

„Možná nejurážlivější část je, když Bůh konečně promluví v 38. kapitole, a chci, abyste si všimli, co Bůh říká. Bůh sedí tiše 35 kapitol a jen čeká a [pak] řekne: Dobře… Skončil jsi?“

„Bůh nepodává žádné vysvětlení. Jen ukazuje Jobovi, kdo je. A řekne: Já kladu otázky a ty budeš odpovídat. Kde jsi byl, když jsem položil základy země? Kde jste byli vy?“

„A podívejte se, co říká Job poté, co Bůh pokračuje v několika kapitolách,“ dodal. „Job říká něco, co dnes potřebujeme říkat všichni. Ve 42. kapitole knihy Job odpovídá Hospodinu a říká: Vím, že můžeš udělat všechno a že žádný tvůj záměr nemůže být zmařen.“ 

Americký portál Christian Post připomíná, že Chanova poznámka „moje tělo, moje volba“ přichází v době, kdy návrh stanoviska, který tento měsíc unikl na veřejnost, naznačuje, že Nejvyšší soud by pravděpodobně mohl zrušit přelomové rozhodnutí případu Roe v. Wade z roku 1973, které stanovilo, že potrat je ústavním právem.

Nejvyšší soud USA v příštích týdnech zveřejní stanovisko k případu Dobbs v. Jackson, který se soustředil na to, zda může Mississippi zakázat většinu potratů po 15. týdnu těhotenství.

Pokud bude státní zákon potvrzen, bude to v rozporu s normou stanovenou zákonem Roe, který zakazuje taková omezení před dosažením životaschopnosti nenarozeného dítěte, což je obecně po 20 týdnech těhotenství. 

Od chvíle, kdy server Politico zveřejnil uniklý návrh stanoviska, který ještě není konečný, došlo k četným protestům a několika vandalským činům proti kostelům a střediskům péče o těhotné ženy podporujícím ochranu nenarozených dětí. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 21. května 2022 Foto: screenshot YouTube – The Send

Tags: ,,,,,,

2 Komentáře

  1. Mám za to, že umělý potrat je zabitím člověka. Nenazval bych to však vraždou v pravém slova smyslu. To by bylo velmi povrchní. Kdyby byl takto povrchní Ježíš, řekl by davu, který před něj přivlekl cizoložnici: „Mojžíš řekl, že máte cizoložnice lynčovat. Tak to udělejte. Nebo chcete snad zpochybňovat Mojžíšovo přikázání inspirované Duchem svatým?“ Ježíš místo toho řekl: „Jsi-li kdo bez viny, hoď první kamenem.“

    Proto by měl být každý umělý potrat posuzován individuálně. Umím si například představit, že pokud je dítě počaté při znásilnění (například opilým vojákem), bude, až se narodí, připomínat jeho matce strašlivé trauma, které při znásilnění zažila. Taková matka mu asi nedokáže dát mateřskou lásku. Avšak dítě, které není v batolecím věku láskyplně přijato, si nese svoje stigma po celý život. Nelze to napravit ani tím, že je později adoptováno dobrou, spořádanou rodinou. Při posuzování umělého potratu by měla být vždy zvažována budoucí perspektiva člověka, který se má narodit. Kdo tedy chce soudit ženu, která se pro umělý potrat rozhodla, měl by se vcítit do její kůže, zda by byl on v její situaci schopen dát tomu tvorečkovi zcela nezbytnou lásku.

    Ježíš nezrušil Mojžíšův zákon jako takový, ale zrušil tvrdost posuzování viny. Jednejme také tak. Nazývejme věci (zabití plodu) pravými jmény, ale nesnažme se tvrdým zákonem hodit všechny případy umělého potratu do „jednoho pytle“. V USA probíhá na toto téma velice vyostřená debata, kde extrémisté na obou stranách překřičí ty, kdo chtějí věcně diskutovat. V této debatě už nejde o to dobrat se spravedlnosti, jde o získání sympatizantů. Rozhodně se už nejedná o čistotu víry, ale ve hře je politický boj o moc, v němž jsou zneužívána náboženská témata.

    Zbývá otázka, zda je správné prosazovat náboženskou etiku politickými prostředky. Uvažme například, že zákony o zrušení otroctví byly v civilizovaných státech přijaty až v polovině 19. století. Do té doby se praktikovalo rozbíjení rodin otroků. Jak kruté! Trvalo více než tisíc let existence křesťanství, než se podařilo přesvědčit celou společnost, že otroctví je proti Boží vůli. Přesvědčujme společnost, že umělý potrat je zlo, ale nesnažme se vynucovat náboženskou etiku zákonem, dokud se nám nepodaří přesvědčit většinu lidí po dobrém.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář