Procházej: Bůh

Křesťanství je zpívající vírou. Zpěv je jednou z hlavních věcí, která charakterizovala Kristovy následovníky napříč historií a charakterizuje je i v současnosti po celém…

Milé sestry a bratři ze spřátelených sborů, nejenom baptistických ale všichni křesťané, vyzýváme Vás ke společným modlitbám, tímto reagujeme na podnět britských…

Londýn/Dublin – St. Martyr’s Free Church v Edinburghu je součástí bohaté křesťanské historie ve Skotsku. Dnes je z jeho prostoru Frankensteinův bar, který…