Procházej: Bůh

Jóel 2:12-13 ... Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte…

Nemohli jste si toho nevšimnout – v posledních letech nás stihá jedna krize za druhou.  Začalo to poměrně nevinně – suchem a kůrovcovou…

Poslední měsíc obou mých těhotenství byl bezpochyby nejhorší. Nedokázala jsem se cítit příjemně, dny se vlekly jako týdny a pořád jsem se musela jen ptát: „Za jak…