Procházej: Bůh

Milan Timoteus Balabán se narodil 3. září 1929 jako nejstarší ze čtyř dětí diákona – misijního kazatele Českobratrské církve evangelické – Antonína…

Normální neděle, normální bohoslužba. Rozhlížím se kolem sebe a vidím bývalou prostitutku, jak si povídá a pak se modlí s vysokoškolským profesorem. O…

Včera dopoledne se u nás zastavil jeden známý. Přišel, aby něco pomohl mému muži s počítačem. Pracoval, konzultoval, a když se přiblížilo poledne,…