Procházej: Bůh

Jedno z přikázání, které Bůh na Sinaji předal Mojžíšovi, znělo - nezobrazovat si Boha: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře…

Jóel 2:12-13 ... Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte…