Procházej: Bůh

Můžeme navštěvovat shromáždění, modlit se, číst Bibli nebo duchovní literaturu a růst v poznání toho, co Bůh od nás chce a jak máme žít. Je…

Jan 16:13-14,23-24 ... „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit,…

Jedno z přikázání, které Bůh na Sinaji předal Mojžíšovi, znělo - nezobrazovat si Boha: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře…