Čtyři povzbuzení pro křesťany trpící depresemi  

Úzkost a deprese postihují všechny lidi bez ohledu na jejich duchovní vývoj a zralost. Bible nám pomáhá pochopit, že víra může vzkvétat i uprostřed strachu nebo úzkosti. Přesto je zde napětí: následování Krista nám nebrání v tom, abychom bojovali, ale jsme povoláni bojovat jinak než ti, kteří Krista nenásledují.

Jedním ze způsobů, jak se stát jinými, je rozjímat o Božím slově: vyvozovat z něj důsledky, zajímat se o to, co čteme, a konkrétně propojovat Písmo s našimi životními okolnostmi. Naše boje jsou jistě ovlivněny různými sociálními, biologickými, psychologickými a duchovními faktory, takže vyhledání rady lékaře může být důležitou součástí tohoto procesu. Pavel nám však v listu Římanům 12,2 připomíná, že náš myšlenkový život má podstatnou schopnost působit změnu. Povzbuzuje nás, abychom se proměňovali „obnovou“ své mysli. Jak ale k této obnově dochází?

SOUVISEJÍCÍCharles Spurgeon věděl, co obnáší život s depresemi

Uvědomit si a pamatovat si

Čtení Bible nezaručuje, že se nebudete bát, nebudete propadat beznaději, zoufalství nebo obavám. To není proměna, která je nám zaslíbena. Evangelium nás naopak nutí, abychom se stále více podobali Kristu – i když se naše okolnosti nebo utrpení nezmění. Skutečný důkaz duchovní zralosti tedy nenajdeme v nepřítomnosti duševních zápasů, ale v tom, jak na ně reagujeme. Autor knihy Pláč nám dává užitečný model:

Když o tom stále přemýšlím, má duše klesá, níž a níž. 

Toto však k srdci beru si, toto je mojí nadějí: Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. (Pláč3,20-22)

Můžeme si uvědomit hloubku svého utrpení a zároveň se rozhodnout připomínat si Boží charakter a zaslíbení. Když to děláme, působí v nás živé a aktivní Boží slovo (Žd 4,12), které nám pomáhá orientovat naše srdce na Pána. Písmo nabízí mnoho pravd plných naděje, které si můžeme připomínat. Zde jsou čtyři, které pomohly mně i těm, kterým radím.

Nejsme na to sami

Ve stresu a úzkosti se často cítím izolovaný a osamělý. Musím to vyřešit a je na mých bedrech, abych toto břemeno nesl. Ale právě uprostřed těchto těžkostí mohu najít naději v Kristově příslibu, že v tom všem se mnou zůstane (Mt 28,20).

Tento slib nám může ve chvílích utrpení připadat banální, ale musíme si uvědomit jeho význam v křesťanské teologii. Celé biblický příběh se potýká s otázkou, jak může svatý Bůh zůstat přítomen mezi hříšnými lidmi. Na nápravě narušeného vztahu mezi Bohem a lidstvem Bohu záleží natolik, že poslal svého syna, aby trpěl a zemřel. Boží přítomnost znamená, že nikdy nejsem skutečně sám, bez ohledu na to, jak se cítím. Přinesl nebe na zem, aby tuto skutečnost zařídil. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Jsme spojeni s Kristem

Když se ztotožníme s Kristem, musíme o něm uvažovat jako o své náhradě. Pavel ve 2. Korintským 5,21 napsal: „Kvůli nám Bůh učinil hříchem toho, který hříchu nepoznal, abychom se v něm stali Boží spravedlností.“ V tomto smyslu je třeba, abychom se stali Boží spravedlností. Chvíli o tom přemýšlejte: skrze víru se Kristus stává naší spravedlností! Deprese a úzkost nás mohou frustrovat a nutit nás, abychom si vytvořili identitu kolem svého strachu nebo beznaděje. Snadno mohu zapomenout, že mým největším problémem je hřích a že Kristus mě již z jeho moci vykoupil. Když už to Bůh udělal, jak bych mu nemohl svěřit i své ostatní zápasy (Ř 8,32)?

Evangelium mě povzbuzuje, abych žil s novou skutečností: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. A život, který nyní žiji v těle, žiji vírou v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mě“ (Gal 2,20). Kristus nás zve, abychom se s ním ztotožnili skrze naše utrpení. V Kristu nacházíme sílu čelit výzvám, které nám přináší každodenní život. 

Jsme součástí většího vykupitelského příběhu

Biblický příběh nám ukazuje, jak máme nahlížet na své zkoušky a utrpení. Na mých obavách Bohu hluboce záleží, ale nejsou celým příběhem. Výzvy, kterým jsem čelil, ve skutečnosti odhalily, jak moc jsem nakloněný k sebedůvěře. Bůh plánuje něco mnohem většího než jen vyřešit problém tak, jak ho vidím já. Místo toho používá mé zkoušky k tomu, aby mě změnil (Řím 8,28-29).

Římanům 8 je jedna z mých nejoblíbenějších kapitol v celé Bibli, protože mi připomíná, že ani porušenost celého stvoření nemůže zničit Boží záměr a plán použít vše k dobrému. To neznamená, že život Kristových následovníků bude snadný, ale znamená to, že zkoušky a utrpení mají smysl. Bůh se zasazuje o svou slávu a náš růst v podobnosti Kristu. Nic není zbytečné.

Máme naději na věčnost

Apoštol Pavel nám v listu Korinťanům připomíná: „Vždyť toto lehké chvilkové soužení nám připravuje věčnou slávou, která se nedá srovnat, když nehledíme na to, co je viditelné, ale na to, co je neviditelné. Neboť to, co je viditelné, je pomíjivé, ale to, co je neviditelné, je věčné“ (2 Kor 4,17-18).

Mohli bychom být v pokušení myslet si, že Pavel zlehčuje bolest a obtížnost utrpení, ale Pavel znal utrpení velmi dobře. Byl bičován, ztroskotal, nevyspalý, hladový a ze všech stran obklopen nebezpečím (2 K 11,24-28). Navíc zažil takový tlak, že „si zoufal nad samotným životem“ (2 Kor 1,8-9). Když tedy Pavel říká, že naše trápení je „chvilkové“, nemluví jako ten, kdo trpěl jen chvíli.

K tomuto závěru Pavel dospěl spíše tím, že svou mysl obracel k věčnosti. Své utrpení nazývá „lehkým“ a „chvilkovým“, protože se nedá srovnat s věčnou slávou, která je připravena pro ty, kdo poznali Krista a následují ho. Moje naděje nespočívá v absenci stresu, strachu nebo zoufalství, ale v budoucí slávě, která na mě čeká skrze Krista, bez ohledu na to, jak mé okolnosti dopadnou nebo jak na ně emocionálně zareaguji.

Nakonec přiznávám, že k obnově naší mysli dochází nejlépe ve vztazích s druhými lidmi. Hned další skupina veršů poté, co Pavel popisuje obnovu naší mysli, zdůrazňuje význam Kristova těla (Ř 12,3-8). Naučit se čerpat pravdy z Písma a propojit je s konkrétními okolnostmi vyžaduje čas a praxi. Diskuse o těchto věcech s jiným zralým věřícím nebo biblickým poradcem může být skvělým krokem k tomu, aby se tyto souvislosti staly pro nás srozumitelnějšími.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Beth Claesová Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 8. září 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář