Procházej: spása

Doufám, že se nemýlím v čase – časová posloupnost prvních aktivit těsně po revoluci mi už poněkud uniká, ale mám dojem, že…

Víte, proč některým lidem připadá království tohoto světa „normální“ a Boží království „nenormální“? Zdá se jim běžné a přirozené, že svět klade…