Michael Brown / Může mít křesťan démona? Vysvobození a rozdělení církve

Démoni a vysvobození se dnes v církvi stali velmi aktuálním tématem, zejména v souvislosti s uvedením filmu pastora Grega Locka „Vyjdi ven ve jménu Ježíše“. 

Podle slov pastora Locka: „Toto je historický okamžik církve. To se ještě nikdy nestalo! Je to skoro, jako by Bůh říkal: ‚Dobře, chceš vyhnat mého ducha z církve? Tak já tě vezmu do kina.“ 

SOUVISEJÍCÍMichael Brown / Jak pečovat o oheň probuzení 

Co si o tom máme myslet?

Ještě před uvedením filmu (takže jsem ho nemohl ani podpořit, ani kritizovat) mě pastor Locke požádal, zda by se ke mně mohl připojit v mém pořadu a o filmu pohovořit.

Může mít křesťan démona? Definovali jsme vůbec, co to znamená? Měli bychom používat termín posedlost démonem? Měli bychom místo toho mluvit o démonizaci? A kam patří služba osvobození v životě křesťanů? Je to jen něco, co praktikujeme na nevěřících, kteří chtějí být osvobozeni? Potřebují někdy křesťané vysvobození?

Buďte si jisti, že každá z těchto otázek je plná emocí, a jakmile nadhodíte téma vysvobození, debata se rychle stane velmi vášnivá. 

Jen za posledních 24 hodin jsem obdržel vášnivé výzvy od zbožných vedoucích z obou stran této otázky. Někteří mě vyzývali, abych se vyslovil proti nové módě vysvobození, zatímco jiní mě vyzývali, abych činil pokání z chyby, že se údajně s touto novou vlnou vysvobození rozcházím.

A to vše se stalo, aniž bych učinil jasné veřejné prohlášení „pro“ nebo „proti“. Chtěl jsem si sám vyslechnout různá učení a také vidět film. Jak se mohu vyjádřit k něčemu, co jsem neviděl?

SOUVISEJÍCÍ – Probuzení v Asbury pokračuje. Tisíce lidí přicházejí z celé země, aby prožili Boží dotyk 

Přesto byla reakce na můj příspěvek na Facebooku v úterý 14. března večer poměrně intenzivní, a to ze všech stran.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Napsal jsem: „Věřím, že opravdoví věřící se mohou dostat pod démonický útlak a potřebují být vysvobozeni a osvobozeni? Rozhodně ano. Věřím, že v opravdových věřících mohou přebývat démoni a že potřebují exorcismus? Rozhodně ne.

„V průběhu desetiletí jsem zažil několik období, kdy jsem se dostal pod silný démonický útok a potřeboval jsem modlitby, půst a duchovní dohodu s kolegy, abych prožil osvobození (a jsem si jistý, že v některých případech mé tělo otevřelo dveře útoku). Nikdy jsem však nepotřeboval, aby ze mě byli démoni vyháněni. Pokud ve vás přebývá Duch svatý, démoni tam s ním nemohou přebývat.“

Podle mého názoru šlo o poměrně obecný příspěvek, jehož cílem nebylo „postavit se na jednu stranu“ v této otázce, ale spíše vyjádřit svůj vlastní názor, protože jsem se tématem démonů a vysvobození zabýval v 80. a 90. letech minulého století. A podle mne se příliš nelišil od toho, co pastor Locke řekl v mém pořadu. (S tímto hodnocením by mohl nesouhlasit.)

Zopakujme však, že polemika byla intenzivní a na obou stranách debaty stoupala vášeň. 

Proto jsem to ve středu 15. března večer zveřejnil: „Tady je pro všechny slovo moudrosti. Křesťanští vůdci BUDOU mít určité neshody ohledně tématu démonů a vysvobození. To je v pořádku! Není důvod stavět se na jednu stranu nebo se vzájemně napadat. Ve skutečnosti je to přesně to, co po nás satan chce! Překonejme to, protože jsme si plně vědomi toho, jak to ten zlý dělá. A tam, kde máme neshody, si navzájem naslouchejme, učme se jeden od druhého a dohodněme se, že i když se neshodneme, budeme odhodláni stát JEDNOZNAČNĚ proti ďáblovi.“

SOUVISEJÍCÍ – Michael Brown / Mlčení církve ubližuje mladým lidem  

Jednu věc víme jistě: Satan nás chce rozdělit. Plně si uvědomuje, že „každé království rozdělené samo proti sobě zpustne a žádné město ani dům rozdělený sám proti sobě neobstojí“ (Matouš 12,25). A tak cokoli může udělat, aby zasel neshody a rozkol, udělá to.

Bude se nás snažit rozdělit na frakce (jako například „já jsem v jeho táboře“ nebo „já jsem v jejím táboře“) a bude se nás snažit rozdělit kvůli podružným názorům.  

Co kdybychom se rozhodli vystoupit výš a nedat zlu místo? (Princip viz Efezským 4,25-27.)

Co kdybychom si přesně zjistili, čemu klíčoví vedoucí skutečně učí a co praktikují, pokud jde o vysvobození, a po modlitbě a studiu dospěli k vlastním závěrům, místo abychom z toho dělali téma, o které se rozdělujeme?

Pokud se shodneme na základních věcech víry – mám na mysli ty věčné, neoddiskutovatelné – a shodneme se na tom, že satan je náš nepřítel, nad nímž vítězíme ve jménu Ježíše, pak jsme spíše ve shodě než ne.

Určitě budeme mít své rozdíly ve víře a praxi a měli bychom mít jasno v tom, čemu věříme a na čem stojíme. Nechť jsou rozdíly jasně formulovány a ať jsou známy.

Učiňme tak ale jako bratři a sestry ve víře, všichni podřízení Ježíšovu panství. Nedopřejme ďáblovi ani píď půdy, zejména ve sporu o osvobození od démonů. To by bylo stejně tragické jako ironické.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Michael Brown Zdroj: The Christian Post Datum: 21. března 2023 Foto: Pixabay

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář