Rick Warren / Jak čerpat jistotu v časech nejistoty

„Buďte trpěliví, dejte svým srdcím spočinout v konečné jistotě.“ Jakub 5,8 (podle autorem zvoleného překladu J.B. Phillipse)

Žijeme v podivných a nejistých časech. Nevíme, co se děje ve světě. Kdejaký zdroj nás zahrnuje zprávami, a ty si navzájem protiřečí. Nevíme, jak dlouho se ještě tenhle koronavirus hodlá šířit. Nejsme si jisti, jak se beze všech potřebných informací máme rozhodovat. 

Když je tolik věcí nejistých, stále si můžeme být jisti touto jedinou pravdou: Bůh má vše pod kontrolou. 

„Bratři a sestry, buďte trpěliví až do Pánova druhého příchodu. Vizte, jak rolníci čekají na vzrůst svého drahocenného obilí. Čekají trpělivě na podzimní i jarní deště.  Také vy musíte být trpěliví. Nevzdávejte se naděje. Pán tu bude brzy. Bratři a sestry, přestaňte si na sebe navzájem stěžovat, nebo se sami dočkáte odsouzení. Uvědomte si, že soudce stojí přede dveřmi“ (Jakub 5,7-9,  podle autorem zvoleného překladu God´s Word Translation). 

Proč nás v tomto úseku Jakub několikrát napomíná, že se Pán vrací? Protože je to konečný důkaz, že má Bůh vše pod kontrolou.

Dějiny jsou Božím příběhem. Nejsou něčím, co by se opakovalo. Jsou lineární a směřují k vyvrcholení. Bůh má svůj plán. Má záměr. A jednou – už brzy –  se vrátí. Všechno je zahrnuto v rozvrhu. Kdy se vrátí, nevíme, avšak o druhém Pánově příchodu hovoří Bible víc, než mluvila o tom prvním. Mělo by to tudíž náš každodenní život změnit. Měl by být plný velkého očekávání!

Boží kontrole a řízení se nic nevymkne – i když to třeba vypadá, že ano, a i když možná to, co prožíváš, je bolestné. Jen buď trpělivý. Boží načasování je dokonalé. Nikdy se neopozdí. Má vše pod kontrolou.

Viz Jakub 5,8 v překladu J.B. Phillipse: „Buďte trpěliví, dejte svým srdcím spočinout v konečné jistotě.“

Co je tou konečnou jistotou? Ježíšův brzký návrat, který nic nezastaví. 

Vědomí, že Bůh má dějiny pod kontrolou a že Ježíš zaslíbil, že přijde, by nás mělo naplnit veškerou důvěryplnou jistotou, kterou v nejistých časech potřebujeme. Máš-li pocit, že už na nic dalšího není spolehnutí, spolehni se na jedno: je to v Božích rukou. A jednou – brzy – se Ježíš vrátí, aby učinil vše správné a nové. 

Otázky k zamyšlení

•   Co to znamená žít v očekávání Ježíšova návratu?

•   Poskytuje ti vědomí, že Bůh má dějiny pod kontrolou, uspokojení a jistotu? A proč – nebo proč ne?

•   V jaké situaci si potřebuješ připomínat, že má Bůh vše pod kontrolou? Už jsi nějak zahlédl, že je v této oblasti činorodý?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2021 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář