Greg Laurie / Posedlost démony a tři síly

Není to tak dávno, co Gallupův průzkum ukázal, že 70 % Američanů věří v ďábla. Je zajímavé, že víra v satana obvykle stoupá vždy, když se v naší zemi odehraje nějaký vážný zločin.

V posledních dnech bohužel došlo k poměrně velkému počtu takových činů. Není to však nic nového. Zlo ničí lidské životy už hodně dlouho.

Dva autoři evangelií, Matouš a Lukáš, podávají názorné svědectví o dvou mužích, které zcela ovládla satanova moc. Tito muži byli mučeni, osamělí, měli sklony k sebepoškozování, naháněli strach svým sousedům a byli naprosto nešťastní. Stručně řečeno, byli v naprosto beznadějné situaci.

Tedy beznadějné, dokud se neobjevil Ježíš.

SOUVISEJÍCÍPastor Greg Laurie pokřtil 4500 lidí v návaznosti na evangelizační kampaň 

V těchto souběžných příbězích působí v podstatě tři síly: chaos, společnost a a Kristus. Stejné síly působí v našem světě na počátku nového roku. Při vstupu do roku 2024 musí náš národ a naše společnost učinit několik závažných rozhodnutí.

Matouš nám přibližuje situaci:

A když se dostal na druhou stranu do krajiny Gadarenských, setkali se s ním dva posedlí démony, kteří vyšli z hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže tou cestou nemohl nikdo projít. A hle, zakřičeli: “Co je ti po nás, [Ježíši,] Synu Boží? Přišel jsi sem, abys nás trýznil před ustanoveným časem?” 

Někdo by se mohl zeptat: „Myslíte si, že lidé mohou být posedlí démony i dnes?“. Rozhodně tomu věřím. Když ve zpravodajství vidíme brutální činy zla, terorismus, vraždy, krutost a sadistické chování, nemůžeme na to přijít. Nedává nám to smysl. Jak a proč se takové věci mohou dít?

Ve skutečnosti existuje velmi rozumné vysvětlení těchto činů čirého zla. Působí zde satan a jedinci, kteří se takových činů dopouštějí, mohou být dokonce posedlí démony.

Lukášovo vyprávění se zaměřuje zejména na jednoho z mužů – zřejmě toho extrémnějšího. Lukáš 8,27 to popisuje takto: „Ve dne v noci mezi hroby a na kopcích tento muž stále křičel, tloukl se kameny“. Byl to nebezpečný a děsivý člověk.

SOUVISEJÍCÍ – Téměř 4 000 lidí odevzdalo svůj život Kristu při každoroční evangelizační akci Grega Laurieho

Zmínil jsem se o třech silách, které v tomto příběhu působí: chaos, kultura a Kristus. Nebo jinak řečeno: satan, společnost a Spasitel. Satanovu roli jsme již viděli: Satan vnesl do života tohoto muže zlomené srdce, chaos a neštěstí. Co pro něj tedy udělala kultura nebo společnost? Nic moc. Spoutali ho. Nemohli ho napravit a nemohli ho změnit.

Společnost takovou moc nemá. Politika nemá řešení tohoto problému. Takovou moc nemá ani náboženství.

Amerika dnes stojí na křižovatce.

Peter Marshall, bývalý kaplan amerického Senátu, v roce 1947 prorocky napsal: „Volba, kterou máme před sebou, je jasná: Volba: Kristus nebo chaos. Víra, nebo kompromis. Disciplína, nebo rozpad.“

To je dobře řečeno a velmi pravdivé. Věřím, že Amerika potřebuje duchovní probuzení, a pokud k němu nedojde – obávám se, že naše dny jako národa jsou sečteny. Přinejmenším budeme pokračovat ve strmém úpadku. A možná budeme dokonce čelit Božímu soudu. Amerika se musí navrátit k Bohu.

Vraťme se k muži posedlému démonem v evangeliích: Co nedokázaly okovy a řetězy, dokázal Ježíš jediným slovem. A to nás přivádí ke třetí síle tohoto příběhu. Ježíš Kristus. Co Ježíš pro tyto muže udělal? Šel cestou, které se ostatní vyhýbali, a skutečně je vyhledal na jejich strašidelném hřbitově. A nabídl jim naději. 

Bůh bude lidi vždy pronásledovat. Apoštol Petr nám říká: „Je trpělivý kvůli vám. Nechce, aby byl někdo zatracen, ale chce, aby všichni byli spaseni“ (2. Petrova 3,9). V Izajáši 65,2 Hospodin říká: „Po celý den jsem vztahoval ruce po tvrdohlavém lidu, který chodí po cestách, jež nejsou dobré, a sleduje své vlastní myšlenky.“ (Izajáš 65,2)

On nás miluje. Ježíš stále hledá ztracené lidi. Vybírá si je z davu a vystupuje z cesty, aby je oslovil. Tito utrápení muži jsou toho dokonalou ilustrací. Co nemohla nebo nechtěla udělat společnost, dokázal Kristus. Co nemohlo udělat náboženství, může udělat Kristus. Co nemohou poskytnout léčebné programy, může poskytnout Pán.

Nepotřebujete nějakých 12 speciálních kroků. Stačí jeden. Obraťte se k Ježíši Kristu a sledujte, jak proměňuje váš život.

Když se rozkřiklo, že Ježíš tyto lidi vysvobodil, lidé v okolí se zhrozili. Viděli divokého a nebezpečného muže, který se nedal ani spoutat, jak sedí u Ježíšových nohou – oblečený a při smyslech. Už nebyl nahý. Už se neřezal. Byl klidný a pokojný.

Jaká tedy byla reakce jeho sousedů? Měli strach! Měli se radovat, ale byli ohromeni a vyděšeni tím, co viděli.

Stejné je to s lidmi, kteří dnes přicházejí k Pánu. Muži a ženy procházejí v Kristu tak radikální proměnou, že se vám ani nechce věřit, když vám vyprávějí, jací bývali a co dělali, než se stali věřícími. A to je v pořádku. Měli bychom být známí spíše tím, čím jsme v Kristu, než tím, čím jsme byli. Nenechte se definovat svou minulostí, ale svou přítomností.

Sousedé v tomto vyprávění však byli proměnou vyděšeni. Tento projev Boží moci je vyděsil a požádali Ježíše, aby z místa odešel.

A to také udělal. Víte, Ježíš je gentleman. Nepůjde tam, kde ho nechtějí. Nebude se nikomu vnucovat do života. Ve Zjevení 3,20 Ježíš říká: „Stojím u dveří a klepu. Uslyšíš-li můj hlas a otevřeš-li dveře, vejdu a budeme spolu stolovat jako přátelé.“ Všichni, kdo se na něj obrátí, jsou v bezpečí.

On čeká, až mu otevřete dveře do svého života. Pokud se však rozhodnete tyto dveře neotevřít, nemusíte.

Tento skutečný příběh nás učí, že nikdo není mimo Boží dosah. Ani vaše marnotratné dítě. Ani váš nevěřící manžel či manželka. Ani ten bláznivý člověk, který vám každý den dělá problémy v práci. Ani ten člověk, který se sám staví do role vašeho nepřítele. Nikdo není mimo Boží dosah. Tak se nevzdávejte. Možná je dnes v moci satana, ale zítra může být v moci Krista.

Nepřestávejte se za tyto lidi modlit. Pamatujte, že Ježíš Kristus je mocnější než ďábel. Bible nám říká, že světlo – Jeho světlo – svítí ve tmě a tma ho nikdy nemůže uhasit (Jan 1,5).

Tento rok není rokem, kdy bychom měli ustupovat nebo se schovávat, protože temnota kolem nás postupuje. Je to čas, abychom využili každé příležitosti, kterou najdeme, a nechali Jeho světlo zazářit v našich životech.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je pastorem a zakladatelem sboru Haravest Church v Kalifornii Zdroj The Christian Post Datum: 30. ledna 2024 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář