Procházej: křesťanství

Nedávno jsem (opět) dostal tuto otázku. Mohl bych napsat, „samozřejmě že ano“, pak říct „Amen“ a jít se věnovat každodenním záležitostem. Tazatel…

Jedno z trvale platných přikázání Mojžíšova zákona znělo „Nezabiješ!“ Z četby Starého zákona víme, že každá židovská komunita se musela vypořádávat s…

Americký žurnalista Jim Denison napsal článek s výzvou k modlitbám za pokoj v Jeruzalémě (Žalm 122: 6) a pro Židy, kteří čelí hrůzám antisemitismu…